DEBAT: Derfor er årets vandregning anderledes

Af
Steen Christiansen

borgmester

og Povl Markussen

bestyrelsesmedlem i HOFORs vandselskaber:

Leif Dahl Christensen spørger os i et indlæg her i AP om to ting i forhold til årets vandregning fra HOFOR. For det første om opkrævningsperioden, der denne gang var 13 måneder i steder for 12.

Og for det andet om hvorfor prisen på vand og spildevand er højere i Albertslund end i andre kommuner.

Vedrørende opkrævningsperioden. Helt ekstraordinært har opkrævningsperioden denne gang været 13 måneder i stedet for 12. Det handler ikke om, at HOFOR skulle have ekstra kapital tilført, for som forbruger betaler, man nemlig udelukkende for det vand, man bruger. Derfor har det ikke givet HOFOR flere penge i kassen.

De 13 måneder skyldes udelukkende, at HOFOR har flyttet tidspunktet for, hvornår årsforbruget gøres op. Det var tidligere den 31. december, og nu er det så rykket til den 31. januar. Årsopgørelsen for 2018 dækkede således 13 måneder, da januar 2019 også skulle med. Fremover er vi tilbage på 12 måneder igen - fra den 1. februar til 31. januar.

At opgørelsesdatoen er flyttet en måned skyldes blandt andet., at de nye målere, og systemet i det hele taget, er blevet hurtigere. HOFOR skal nu bruge en måned mindre til at aflæse, lave regninger og sende dem ud. For ikke at skabe rod i folks privatøkonomi, er afregningstidspunktet i marts blevet fastholdt. Til gengæld har det betydet, at aflæsningstidspunktet blev flyttet en måned. Der blev informeret om ændringen i et brev fra HOFOR i november 2017 til alle kunder.

Vedrørende prisen på vand og spildevand. Der er ikke sammenblanding mellem kommunens og vandselskabets økonomi. Der overføres altså ikke penge fra vand til kommunekassen. Det må man nemlig ikke. Så når prisen i andre HOFOR kommuner er lavere end vores, har det andre forklaringer.

Albertslund er den eneste af HOFORs otte kommuner, der er fuldt dobbeltkloakeret. Det vil sige, at regnvand og spildevand holdes fuldstændig separeret hele tiden i to adskilte kloaksystemer. Det giver miljømæssige fordele, og det giver en bedre sikring mod oversvømmelser efter skybrud. Men betyder også, at vi har mange flere kilometer kloakledninger end alle de andre, og alle kilometerne skal vedligeholdes. I Albertslund har vi også mange regnvandssøer, hvor vi opsamler og opbevarer regnvand til stor glæde for os alle sammen, naturen og friluftslivet.

Generelt har vi altså relativt mange anlæg, der skal plejes og passes. Dertil kommer, at vores vandforbrug er det laveste i hele landet. Det er godt for miljøet og det sparer vi mange penge på, men det betyder også, at de faste udgifter bonner ud i form af en højere pris pr. kubikmeter.

Endelig skal også tilføjes, at vi i Albertslund har en helt særlig stikledningsordning, hvor vi betaler for, at HOFOR vedligeholder vores stikledninger i stedet for, at hver grundejer selv skal stå med det bøvl og den udgift. Ingen andre kommuner har den ordning.

For fuldstændighedens skyld vil vi også gerne oplyse, at den samlede pris for vand og spildevand i Albertslund i dag ligger cirka 10 procent under landsgennemsnittet.

Publiceret 04 April 2019 07:00