Luftfoto fra 28. august 1993. Her er der spor af træer, der er plantet med maskine. Arkivfoto

Luftfoto fra 28. august 1993. Her er der spor af træer, der er plantet med maskine. Arkivfoto

Miljøstyrelsen undersøger om beplantningen på radiogrunden er fredskov

”Hvis det er en fredskov, så er det op til ejeren af radiogrunden at komme med forslag til grundens videre udvikling”, sagde borgmesteren i kommunalbestyrelsens spørgetid

Af
Jørgen Brieghel

byudvikling Er radiogrunden fredskov? Det er et af de store spørgsmål, som er bragt frem af gruppen ”Bevar Vestskoven”. Hvis beplantningen på radiogrunden kan kaldes fredskov, kan der ikke bygges boliger på arealet – sådan som ejeren af arealet ønsker.

Det kom frem i forbindelse med kommunalbestyrelsens spørgetid. Medlem af gruppen, SF’s Vivi Nør Jacobsen, tog ordet:

”Vi vil gerne i dialog om radiogrunden og om der er fredskov. Vi har opfattelse af, at hvis der er tale om fredskov, så vil planerne om boliger frafaldes. Er det korrekt forstået?”, spurgte hun.

”Vi mener selv, der er tale om fredskov. Vi har skrevet til Miljøstyrelsen, og ved at kommunen også skulle have fået svar mandag. Vi mener, at skoven er plantet før 1999 og plantet af en offentlig ejer, og dermed er det fredskov. Hvis skoven er købt af en privat, som vil bygge boliger, hvorfor så plante træer? På et foto vi har set, er der rækker af træer plantet træer allerede i 1993. Meget taler om, at der er tale om fredskov. Vi vil gerne dialogen. Og samtidig inviterer vi til dialogmøde den 24. april 19-21 i Kommunalbestyrelsessalen”, sagde Vivi Nør Jacobsen.

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) svarede:

”Hvis der er tale om fredskov, så er det en ny situation for ejeren af grunden, og så må ejeren gøre op med sig selv, hvad man ønsker at byde ind med af udviklingsmuligheder på grunden. Du har ret i, at der er kommet svar fra miljøstyrelsen. Styrelsen har nu fundet en sagsbehandler, som arbejder med sagen. I forhold til fredskovpligten så gennemførte Skov- og Naturstyrelsen fra 1991-98 en fredskovkonstatering, der angiver hvilke arealer der er fredskovpligtige. Her er ingen fredskovpligt noteret på arealet i den tidligere radiostation. Det blev åbenbart ikke noteret som følge af den proces. Det spørgsmål skal styrelsen nu afklare. der kommer ikke til at ske mere i sagen herfra, før der forelægger en afklaring”, savrede borgmesteren og sluttede med at se, at det materiale ”Bevar Vestskoven” sender til ham, sendes videre til ministeriet og indgår i ministeriets behandling.

Publiceret 12 April 2019 06:00