Fra fællesmødet mellem Forældrenetværket Albertslund, kommunalbestyrelsen, DH Albertsluond, Handicaprådet og Landsforeningen Autisme. Privatfoto.

Fra fællesmødet mellem Forældrenetværket Albertslund, kommunalbestyrelsen, DH Albertsluond, Handicaprådet og Landsforeningen Autisme. Privatfoto.

Efter kritik af sagsbehandling: Ny handleplan fra kommunen

Forældrenetværket, der har været fremme med kritik, roser nu de ansvarlige for åbenhed

Af
Finn Due Larsen

Børneliv Problemerne i den kommunale sagsbehandling på børne- og familieområdet har tilsyneladende gjort stort indtryk i Albertslund Kommune. Der er nu iværksat en ny handleplan for at rette op på kursen.

Som vi tidligere har omtalt i Albertslund Posten, har Forældrenetværket, der samler forældre til børn med særlige behov, været fremme med kritik af den kommunale sagsbehandling.

"Vi mener den er stærkt kritisabel og indimellem på kant med lovgivning og konventioner", sagde Malene Adler.

Hun fortalte videre, at forældre klager over at sager trækker alt for længe ud. Det handler for eksempel om når "forkerte svar forlænger sagsbehandling eller stagnerer sagen", som hun udtrykker det.

Ekstra leder og flere ansatte

Siden omtalen i AP er der kommet skred i tingene. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en omfattende re-etablerings-handleplan, som blandt andet opnormerer Familieafsnittet ved ansættelse af en ekstra leder af området, samt øger medarbejderstaben i en to-årig periode.

Planen er at ansætte en ekstra chef til børne- og familieområdet, så der fremover er en chef for børne- og familieområdet og en for voksenområdet. Derudover tilknyttes en jurist til området, og der ansættes - i en periode - et antal nye socialformidlere til at få bugt med de mange sager, der i dag ligger stille og ikke bliver varetaget sådan som loven foreskriver det.

Bevillingerne til det kæmpe tiltrængte løft af børne og familieområdet blev godkendt på kommunalbestyrelsen med næsten alle partier for, kun DF undlod at stemme.

"Meget trist til mode"

På kommunalbestyrelsens møde lod Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget, forstå, at hun har været i tæt dialog med berørte borgere:

"Jeg blev meget trist til mode og var på ingen måde tilfreds, da jeg læste resultatet af de to rapporter der foreligger. Det bekræfter desværre kun de historier og meldinger jeg har fået fra både forældre, pårørende og medarbejdere på det seneste. Det må og skal vi som kommune gøre bedre."

Videre sagde hun:

"Kvaliteten af sagerne skal forbedres, der skal være styr på dokumentationen, der skal være en systematisk behandling af alle sager, en helhedsorienteret indsats for børn og familier og der skal være en god økonomistyring. Vi skal have styr på data og der skal være en god forvaltningsskik. Altså henvendelser skal besvares og planlagte aftaler skal selvfølgelig overholdes. Jeg ved at personalet og lederne gør et kæmpe stort stykke arbejde – og tak for det. Derfor er jeg også glad for, at vi i aften tager det første skridt for at rette op på situationen."

"Langt fra tilfredsstillende"

Dagen før vedtagelsen af den nye handleplan havde borgmester Steen Christiansen (Soc.) inviteret ’Forældrenetværket Albertslund’ som er for forældre til “inklusions- og diagnosebørn”, hele Kommunalbestyrelsen, Danske Handicaporganisationer Albertslund (DH), Handicaprådet, , og Landsforeningen Autisme til et stort fælles møde, hvor den seneste alvorlige kritik af området skulle drøftes i fællesskab.

Borgmesteren beskrev efterfølgende mødet på Facebook i disse vendinger:

"Der er ingen grund til at lægge skjul på, at en lang række familier og forældre til børn med vanskelighed igennem et stykke tid har oplevet en sagsbehandling i familieafdelingen og PPR, som langt fra har været tilfredsstillende. Mandag aften havde KB lyttemøde med Forældrenetværket, hvor forældrene fortalte om oplevelser og syn på situationen. Ordentligt og seriøst. Tak for det. I aften tager KB så første skridt til at få rettet op situationen med vedtagelsen af handleplaner på Familieområdet og det specialiserede socialområde. Det er en svær og ikke helt enkel rejse vi skal ud på sammen, men vi skal i mål så borgerne oplever lovmedholdelighed og ordentlig sagsbehandling. Det er der fuldstændig politisk enighed om i KB."

Formand positivt overrasket

Der var også inviteret udenbys interessenter med til lyttemødet. Formand for Landsforeningen Autisme Kreds Vestegnen, Brian Andersen havde kommentarer til oplevelserne for familier berørt af usynlige handicaps:

"Det opleves som om at systemet har nemmere ved at håndtere fysiske handicaps, da de er lettere at relatere til. Når forældre til børn med psykiske handicaps møder systemet, så har de ofte været igennem en årelang og opslidende kamp med institution, skole samt familie og venner der ikke forstår deres udfordringer. Det er altså en nedslidt familie, som systemet møder og den anerkendelse mangler ofte.” Han var også positivt overrasket over Albertslunds politikeres håndtering og formidling af udfordringerne:

“Jeg oplever mange steder, at det bare er en udvalgsformand og måske et par andre byrødder der møder op til disse slags borgermøder og det er ikke altid borgmesteren deltager. Her dukkede næsten halvdelen af byrådet op til mødet og jeg tolker det som et byråd, der er samarbejdsvillige og lydhøre på et højere niveau end jeg normalt oplever.”

Tak til kommunen

Malene Adler-Platzer fra Forældrenetværket bakker op om det positive budskab:

“Her fra Forældrenetværket skal lyde en kæmpe tak til kommunen, både for at tage teten og for på denne måde at samle alle fløjene til et fælles møde. Det er modigt og meget albertslundsk. Jeg har stor respekt for det Steen Christiansen og andre politikere har fået til at ske i denne lange proces. Vi er blevet modtaget med lydhørhed og respekt og der er kommet klar information hele vejen igennem. "

Hun tilføjer:

"Man fristes til at sige: i modsætning til mange andre kommuner. Man kan dog undre sig over, hvordan det kom så langt ud, før at der blev grebet til lommen og en akutplan igangsat. Det er dén slags overvejelser, som vi håber, at KB og Direktørforum fremover vil have in mente, så alle kan nå at gribe inden guldet rammer gulvet! Dét er hvad vi trækker ud ved at læse KLK/BDO-rapporterne."

Publiceret 17 April 2019 07:00