Planerne om at bygge på Radiogrunden har fået stukket en stor kæp i hjulet, efter afgørelsen fra Miljøstyrelsen-

Planerne om at bygge på Radiogrunden har fået stukket en stor kæp i hjulet, efter afgørelsen fra Miljøstyrelsen-

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse: Radiogrunden er fredskov

Jubel i "Bevar Vestskoven": Vi har vundet

Af
Finn Due Larsen

Skov Området ved det der kaldes "radiogrunden", er blevet erklæret fredskov. Der må ikke fældes træer der.

Sådan lyder afgørelsen fra Miljøstyrelsen til den meget omtalte sag fra Albertslund, om byggeplanerne ved "radiogrunden".

Det vækker naturligvis jubel i gruppen "Bevar Vestskoven", der har kæmpet imod byggeplanerne:

"Vi har vundet sagen", skriver Poul Evald Hansen på gruppens Facebook-side.

"Jeg har lige modtaget en mail fra Miljøstyrelsen Storstrøm og har også talt med dem i telefon. De skovbevoksede områder på Radiostationen er blevet fredskov, og ejer og Albertslund Kommune har fået besked."

Han henviser til en mail fra Cecilie Bjørkild Levinsen, forstfuldmægtig i Miljøstyrelsen, der skriver:

"Til orientering har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om fredskovskonstatering på en del af matr.nr. 8cø, 8aa og 8æ Herstedvester By, Herstedvester i Albertslund Kommune.

Afgørelsen er sendt til nuværende ejer af ejendommen og kopi er sendt til Albertlund Kommune. Sagen betragtes herefter som afsluttet."

Afgørelsen kommer før et dialogmøde i aften, mellem kommunen og "Bevar Vestskoven". Redaktionen håber senere at kunne indhente en kommentar fra borgmester Steen Christiansen (Soc.).

Publiceret 24 April 2019 15:19