Fra mødet i bygning M. Foto: Albertslund Kommune.

Fra mødet i bygning M. Foto: Albertslund Kommune.

Over 300 troppede op til møde om fremtidens by

Interessen for "Præg din by" var overvældende. Flere dukkede også op til rundvisning i Roholmparken

Byudvikling Over 300 mødte frem, da Albertslund Kommune inviterede borgerne til møde om byens udvikling.

Overskriften var ”Præg din by”, og interessen var så stor, at det blev besluttet at dele arrangementet op i fire møder med samtalesaloner om byens fremtid.

Anledningen til mødet var, at kommunalbestyrelsen i starten af valgperioden ifølge planloven skal vedtage en ny kommuneplanstrategi, der vedrører rammerne for udviklingen af byens fysiske udvikling.

I invitationen stod:

"Flere vil gerne bo i Albertslund. Det stiller krav til, hvordan vi indretter os i byen, og hvad vi lægger vægt på. Udviklingen af vores by skal være bæredygtig, så vi arbejder med FN's verdensmål som ramme for en bæredygtig udvikling."

Møderne blev holdt i henholdsvis Bygning M og på Stadion. Her bød henholdsvis borgmester Steen Christiansen og formand for Miljø- og Byudvalget, Leif Pedersen, velkommen.

Fire stande

Møderne var bygget op med fire stande, hvor den ene var om verdensmålene. Den anden om mere planfaglige temaer om udviklingsområder, boligtyper og bynatur. Den tredje stand bestod af samtalesaloner indenfor temaerne i byens vision; børnene, det grønne og fællesskabet. I den fjerde stand kunne deltagerne få tegnet deres drømme for byen.

Idéer, indspark mm. fra møderne bliver nu samlet og præsenteres for kommunalbestyrelsen og vil indgå i det videre arbejde med kommuneplan-strategien.

At så mange mødte op, glædede borgmester Steen Christiansen (Soc.):

”Interessen for at være med til møderne har været overvældende. Det synes jeg er fantastisk. Det betyder, at vi i det videre arbejde med kommuneplanstrategien kan omsætte verdensmålene i forbindelse med den fysiske udvikling af byen. Det er enormt positivt. Og jeg ser frem til det videre arbejde. Tak til alle, der mødte op og bød ind."

Fra rundvisningen i Roholmparken. Foto: Albertslund Kommune.

Fra rundvisningen i Roholmparken. Foto: Albertslund Kommune.

Gåtur i Roholmparken

Inden mødet havde borgmesteren inviteret på gåtur i Roholmparken, med mulighed for at høre om de nye seniorbofællesskaber, der skal bygges i området.

Her havde 70 borgere mødt frem. Gåturen blev brugt til at danne sig et billede af hvordan parken kan udvikle sig ved at åbne den mere op. Deltagerne så grundene, hvor de to seniorbofællesskaber skal bygges. De fik en fornemmelse for hvor meget de kommer til at fylde, afstanden til eksisterende boliger mm.

KAB og Propreco, der står bag de nye seniorboliger, deltog også i arrangementet og benyttede lejligheden til at præsentere de mere konkrete projekter.

Man kan læse mere om de kommende seniorboliger på kommunens hjemmeside. Her er også fremlagt forslag til lokalplan for området i Roholmparken, der muliggør byggeriet af seniorfællesskab. Dette er i høring indtil den 12. maj.

due

Publiceret 01 May 2019 07:00