Sikandar Siddique. Arkivfoto

Sikandar Siddique, Alternativet. Arkivfoto

Tre lokale skarpe: Mere aktivt medborgerskab

Grøn omstilling er valgets vigtigste tema lokalt set, mener Sikandar Siddique (Alt.)

Af
Finn Due Larsen

Valg 1. Hvad mener du at kunne gøre for Albertslund og albertslunderne, hvis du kommer i Folketinget?

Det aktive medborgerskab er den vigtigste værdi i mit politiske arbejde for et inkluderende aktivt medborgerskab for alle mennesker. Jeg støtter Albertlunds medborgerskabspolitik “Fælles om Albertslund” og vil aktivt bakke op om arbejdet for lige ret og mulighed for alle borgeres deltagelse i fællesskaber og demokrati, hvor alle kan være fælles om at udvikle deres lokalsamfund. Via lige adgang til lokalt kultur- og foreningsliv, arbejdsliv og lokalpolitik, i respekt for alle fælleskabets medlemmer uanset etnicitet, religion, seksualitet og erhvervsmæssige formåen. Jeg vil inddrage Albertslunds medborgerskabsinitiativ og erfaring i nationale pilotprojekter for medborgerinddragelse fællesskab, demokrati og integration.

2. Hvad mener du er valgets vigtigste tema, set fra Albertslund og albertslundernes synsvinkel?

Grøn omstilling til bæredygtig og klimavenlig adfærd og national trafikudvikling der reducerer CO2’en. Albertslund er ”Klima-plus kommune” nr. 1., og potentiale til en grøn trafikpolitik, hvor det bliver mere attraktivt at cykle end at køre bil.

En national klima-trafikpolitik skaber rammer og incitament for at Albertslund og alle kommuner kan få ”grønne cyklestier og cyklebroer” gennem anlæg og parker og øremærke byområder til vandre-, cykle- og fritidsbrug og vandre- eller cyklestier ind i land- og naturområder. Grøn infrastruktur, bedre klima, renere luft og mere natur er af afgørende for alles fremtid.

3. Hvad mener du er Vestegnens største udfordring de næste fire år?

Ghettoisering, restriktion og skærpet strafferamme i socialt udfordrede områder modarbejder integrationen til skade for Vestegnens sammenhængskraft. For mange føler sig udenfor, utilpassede og i et slags ”modborgerskab”. Det skaber utryghed og ustabilitet for alle. Vestegnens børn og unge skal integreres i job og uddannelse og opleve et positive fællesskaber. De har begrænset relation og netværk til andre miljøer, men ved at lade dem deltage i fælles undervisnings-, sports-og fritids- og kulturaktiviteter sammen med børn og unge fra ikke udfordrede områder, vil de opleve nye levemåder, sociale kulturer og positive miljøer, hvor de ikke er i fare for at blive rekrutteret til kriminalitet og leve i utryghed.

Vestegnenes socioøkonomiske bæredygtighed skabes ved at inkludere fremtidens integrerede voksne i positive fællesskaber, på tværs af etnicitet og boligområde. Ghettoisering og destabilisering afskaffes ved droppe ghetto-labels at integrere vores børn positivt.

Publiceret 14 May 2019 07:00