AMC skal flyttes fra Hyldagerparken - formentlig til stadion. Arkivfoto

AMC skal flyttes fra Hyldagerparken - formentlig til stadion. Arkivfoto

AMC på el, med nyt navn og placering på stadion

To forslag til en ny placering af Albertslund Motorsports Center er nu på bordet

Af
Jørgen Brieghel

motorsport Fremtiden for AMC – Albertslund Motorsports Center – lægges nu.

På det kommende møde i Miljø- og Byudvalget skal politikerne diskutere to forslag til en mulig placering af AMC.

- AMC med klubhus, værksted, el-cross bane og evt. el-gokart bane, begge baner til begynderkørsel

- AMC med klubhus og værksted i eksisterende erhvervslejemål.

I indstillingen anbefaler forvaltningen, at politikerne vedtager den første model: Klub, værksted og bane på Stadion. Der er nemlig ikke umiddelbart erhvervslejemål i kommunen, der lever op til de nye krav for AMC.

Placering på stadion

Det er muligt at placere klubhus, værksted og baner på en mindre del af Albertslund Stadions fodboldbaneareal. For at dæmpe lyden for almindelige motocrosserne skal der etableres en 9 m. høj støjvold, som vil kræve en del plads. Derfor er der arbejdet på en bane til el-crossere og el-gokarts, som støjer væsentligt mindre og er mere miljøvenligt.

Der er brug for både bygninger, adgangsveje, parkering og baner på max. 20.000 m2 svarende til ca. 9% af Stadions samlede fodboldbaneareal, vurderer forvaltningen i indstillingen til sagen.

Der er to forslag til placering. Ved placering mod nord er det nye AMK placeret med adgangsvej fra Gamle Landevej. Ved placering mod syd er det placeret med adgangsvej via en forlængelse af Egelundsvej. Forvaltningen anbefaler, at det nye AMK placeres mod syd.

Skifter navn

Der lægges også op til en ændring af den nuværende klub. I indstillingen til sagen står der f.eks.:

”Det foreslås, at Albertslund Motorsport Center foreslås ændret til Albertslund Motorsport Klub (AMK) og bliver en klub for børn og unge op til 18 år, der kan lide at dyrke motorsport.

Klubben bliver som de øvrige klubber, opdelt i en fritidsklub, hvor der er betaling, og en ungdomsklub, som er gratis.

Det foreslås, at AMK bliver en klub, der sportsmæssigt arbejder for bredden af børn og unge.

En klub hvor børn og unge kører på klubbens køretøjer og hvor det ikke er muligt at opbevare egne køretøjer.

Herudover vil private og eller foreninger ikke kunne benytte klubhus og baner i klubbens åbningstid. Det giver bedre muligheder for at skabe et stærkere pædagogisk miljø for de børn og unge, der kommer på AMK.

Det foreslås, at der tilknyttes baner til el-cross og el-gokart i Albertslund. Kørsel på el giver mulighed for at dyrke motorsport i Albertslund, da det ikke støjer, kørsel på el passer med kommunens miljøprofil og samtidig vurderes det, at der også kan arbejdes pædagogisk med de unge om brugen af elkøretøjer.

AMK skal være en klub, hvor der eksperimenteres med at køre på el-cross og el-gokart i Albertslund Kommune, og hvor al anden kørsel foregår ved at leje baner i andre kommuner.

Kørsel til andre baner sker i mindre omfang, medmindre AMK opnormeres med et årsværk.

Det vurderes, at de unge er optagede af at køre og i mindre grad optagede af mekanik, hvorfor det er muligt helt at omstille kørslen til el i løbet af en årrække.

AMK er en klub, hvor bevægelse er i centrum, og derfor skal der også findes udendørs muligheder for boldspil og anden bevægelse i nærheden af AMK.”

Sendes i høring

Når Miljø- og byudvalget har truffet beslutning i sagen, skal den vedtages af kommunalbestyrelsen. Men først skal sagen sendes i høring fra den 23. maj til den 14. juni til ØU i klub MEDudvalg og venneforening samt Idrætsrådet,

Publiceret 21 May 2019 06:00