Kenneth Kristensen Berth (DF).

Kenneth Kristensen Berth (DF).

Tre lokale skarpe: Politiet skal være mere synlige

Valgets vigtigste tema er tilstrømningen af flygtninge og familiesammenførte, mener Kenneth Kristensen Berth (DF)

Af
Finn Due Larsen

Valg 1. Hvad mener du at kunne gøre for Albertslund og albertslunderne, hvis du kommer i Folketinget?

Mange borgere i Albertslund oplever stigende utryghed, blandt andet på grund af bilbrande og anden form for kriminalitet i vores nærområde. Mange finder det utrygt at bruge S-tog om aftenen. Det er nødvendigt at politiet får tilført flere ressourcer og der bliver mere udbredt adgang til overvågning.

Politiet skal være mere synlige i gadebilledet - også på skæve tider af døgnet. Fremkommelighed i hovedstadsområdet er også en udfordring. Mange Albertslund-borgere holder også i kø på vejene – derfor er det nødvendigt at udbygge motorvejs-nettet og føre så megen trafik som muligt væk fra tæt befolkede områder f.eks. ved at etablere en motorring 5, der fører trafikken vest om Hovedstadsområdet.

2. Hvad mener du er valgets vigtigste tema, set fra Albertslund og albertslundernes synsvinkel?

Det er vigtigt yderligere at reducere tilstrømningen af flygtninge og familiesammenførte til Danmark. Selvom Albertslund ikke modtager nytilkomne flygtninge, vælger udlændinge fortsat ofte at slå sig ned i Albertslund, når deres tre-årige integrationsperiode er afsluttet, hvilket betyder at kommunen alligevel får mange af de problemer, der følger med masseindvandringen.

Mange års forfejlet udlændingepolitik har også efterladt Albertslund med flere udfordrede boligområder. Flygtninge, der ikke længere er i fare i deres hjemland og som ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark, skal rejse tilbage til hjemlandet.

3. Hvad mener du er vestegnens største udfordring de næste fire år?

Den største udfordring er integrationen af de udlændinge, der er kommet til Danmark. Vi ser stadigvæk meget ringe resultater blandt unge med indvandrerbaggrund – selv for så vidt angår 3. generation. Der er en kedelig tendens til at særligt unge indvandrerkvinder, der klarer sig godt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, pludselig falder ud af arbejde og uddannelse i midten af tyverne, hvilket tyder på, at der stadig er en gammeldags opfattelse af, at gifte kvinder skal gå derhjemme. Den opfattelse skal vi ikke understøtte.

Er man rask og står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, skal man ikke have offentlig hjælp. Det er også vigtigt at stå fast på vores danske værdier i daginstitutioner, skoler og i det offentlige. Etnisk eller religiøst begrundet særbehandling må ophøre, hvis integrationen skal have en chance for at lykkes.

Publiceret 26 May 2019 07:00