Letbanen får stop lige uden for Rigshospitalet - Glostrup. Visualisering: Hovedstadens Letbane

Letbanen får stop lige uden for Rigshospitalet - Glostrup. Visualisering: Hovedstadens Letbane

Letbanen skal gøre det nemmere at komme på hospitalet

Hospitalerne i Herlev og Glostrup skal rumme flere patienter fremover. Letbanen kan sikre, at områderne omkring hospitalerne ikke sander til i trængsel, mener regionsrådsformanden

transport Patienter og ansatte skal i dag tage bilen, cyklen eller bussen, når de skal til hospitalet i Herlev eller Glostrup. Men når Hovedstadens Letbane står færdig i 2025, vil mange kunne tage letbanen til hoveddøren.

Og det er helt afgørende for Region Hovedstaden, som i øjeblikket er ved at udvide begge hospitaler.

Det oplyser Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

På Herlev Hospital bygges der fx et nyt akuthus og et kvinde-barn-center.

Der bygges også Steno Diabetes Center Copenhagen, som hvert år vil have behandlingsansvar for ca. 14.000 personer med diabetes. Flere patienter skal behandles ambulant og må altså oftere tage turen til og fra hospitalet.

Lettere at komme frem

”Vi har brug for, at patienter og ansatte lettere kan komme frem til vores to store arbejdspladser og hospitaler. Hvis flere tager bilen, vil trafikken sande til, så vi har brug for god offentlig transport. Letbanen bliver et nemt, hurtigt og grønt alternativ for de mange rejsende til og fra hospitalet fremover,” siger Sophie Hæstorp Andersen (Soc.), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, som er én af 12 ejere bag Hovedstadens Letbane.

Hun peger samtidig på, at Hovedstadens Letbane følger en tendens på landsplan til at bygge baneforbindelser til de nye store hospitaler, hvilket man fx også ser i Odense og Hillerød.

Trængsel omkring hospitalet

Rigshospitalet - Glostrup har et optageområde på 165.000 borgere fra Albertslund, Brøndby, Ishøj, Høje Taastrup, Glostrup og Vallensbæk kommuner . (Dette indtil en ny hospitalsplan træder i kraft i efteråret 2019).

Rigshospitalet- Glostrup huser især det neurologiske speciale. I øvrigt huser hospitalet også en medicinsk afdeling og akutklinik, der drives af Amager-Hvidovre Hospital.

Hospitalet har over 300.000 ambulante besøg om året. Hospitalet har mellem 3000 og 4000 ansatte.

Og det kan mærkes på vejene, hvor mange bilister i dag oplever længere rejsetid og en halvering af gennemsnitsfarten omkring hospitalet, særligt i myldretiderne morgen og eftermiddag.

”Trængslen omkring hospitalerne er stor, og vi lider i forvejen af mangel på p-pladser, så letbanen bliver en stor aflastning for os. Den binder S-togs-nettet sammen og kan samle folk op ved de store trafikknudepunkter, så det bliver meget nemmere at komme på tværs af hovedstadsregionen,” siger Sophie Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen.

Trafik omkring hospitalet

Syd for hospitalet er krydset Søndre Ringvej/Nordre Ringvej/Hovedvejen et af de mest trafikerede på letbanestrækningen.

Der kører på hverdage 25.000-27.000 biler på Hovedvejen på tværs af Ring 3. På Ring 3 kører omkring 20.000 biler på hverdage.

Bilister oplever ofte ekstra rejsetid i krydset i myldretiderne. Forsinkelserne vil være større i de kommende år pga. ledningsarbejder og efterfølgende opbygning af krydset.

Nord for hospitalet kører på Nordre Ringvej efter Fabriksparken omkring 30.000 biler på hverdage. Fremkommeligheden er generelt god på denne strækning med få forsinkelser.

På stationen Glostrup Hospital, Rigshospitalet får letbanen 1490 påstigere.

I dag betjenes Glostrup Hospital af bus 500S udover de to buslinjer 300S og 30E, som begge erstattes af letbanen. 500S fortsætter fremover.

Uden letbanen stiger ca. 1300 passagerer på busserne ved Glostrup Hospital (samlet for alle buslinjer).

Når letbanen åbner vil ca. 620 fortsat stå på 500S. Dvs. at letbanen vil tage ca. dobbelt så mange med fra Glostrup Hospital ift. bus 300S og 30E.

(Kilde: Hovedstadens Letbane)

brie

Publiceret 12 July 2019 11:00