Roskildevej deler kommunen i to i dag. Foto: brie

Roskildevej deler kommunen i to i dag. Foto: brie

Roskildevej skal gøres pænere og støjen skal ned

Vejen skal være fremkommelig, vejrummet grønt og overskueligt, støjen skal ned, og der skal bedre belysning og skilte op

Af
Jørgen Brieghel

vejsnak I mindst 30 år har politikerne diskuteret, hvordan man kan gøre Roskildevej til en bedre vej. I starten var det en amtsvej, så en regionsvej, og i dag har kommunen selv ansvaret for forskønnelse af vejen.

Mange forsøg er gjort, og mange albertslundere vil nok mene, at lige lidt har det hjulpet.

Nu gør politikerne et nyt forsøg.

På kommunalbestyrelsesmødet før ferien besluttede man at sætte gang i en ny vision for, hvad der skal ske med Roskildevej.

Formand for Miljø- og Byudvalget, Leif Pedersen (SF) forklarede på mødet sagens indhold:

”Som led i budgetaftalen skal vi gentænke Roskildevej – en traché som har ligget der i over 100 år og har de byggerier, der ligger der – nye og gamle. Vi skal vedtage en vision for vejen og have en temalokalplan for Roskildevej. Visionen er, at der skal være god fremkommelighed, at der skal være et grønt og overskueligt vejrum, at vi skal have nedbragt støjgenerne, og at det skal bruge belysning, hegn og skilte som et aktiv. Roskildevej skal trækkes tydeligere op: Her er en vej og her er nogle særlige forhold alt efter hvor på vejstykket man er. Det bliver dyrt, hvis vi skal have hele visionen gennemført. Men lad os nu få planen frem og diskutere, hvad vi vil med den”.

Interessant vision

Qasir Mirza (Soc.) sagde, at det var en interessant vision.

”Jeg håber det godkendes, så vi kan sikre en god brugbarhed af Roskilde. Det er en god idé at fokusere på sammenhængene i planlægningen af Roskildevej. Vi er meget positive over for de fire visioner for vejen. God fremkommelighed. Det skal være let at komme rundt. Der skal være et grønt og overskueligt vejrum. Trafikstøj er vigtigt for dem der bor tæt på vejen. Mange borgere efterspørger også bedre belysning og bedre skiltning”, sagde han.

Trafikken væk

Lene Rygaard Jessen (Enh.) ønskede overordnet at sende biltrafikken væk fra Roskildevej og ud på motorvejene.

”Så kunne Roskildevej blive det centrum for byen, som vejen burde være. Lige nu kløver Roskildevej byen i to. Det er forkasteligt, at vi overhovedet planlægger. Der skal ikke bo børn langs Roskildevej. Visionens punkt 1 – god fremkommelighed – spænder ben for resten. Så vi stemmer imod”, sagde hun.

”Vi har tidligere undladt at stemme. Jeg havde læst, at den grønne kile skulle genindføres, og at det skulle være besværligere at få boliger langs vejen”, sagde Lars Gravgaard Hansen (Kons.). ”Nu har jeg erfaret, at det ikke helt er det, der er i sagen. Vi har diskuteret Roskildevej i mange år. Nu må vi have et samlet forløb, så folk der kommer til Albertslund ikke siger: Nå, så er vi i Albertslund, for det ligner noget der er løgn. Der skal stadig kunne køre biler her. Trafikstøj ja, men bilerne bliver bedre og bedre. Så det er ikke et stort problem, og der er jo tæt trafik, så bilerne kan ikke køre særlig stærkt.”

Læser mellem linjerne

Allan Høyer (DF) mente, at det er en god vision, når det angår forskønnelse og forgrønnelse.

”Men vi stemmer imod, fordi vi læser mellem linjerne, at man på sigt vil indsnævre vejen til 1 spor. Man burde udvide og sætte hastigheden op, så man kan komme hurtigere igennem”, sagde han.

Brian Palmund (V) sagde, at han var usikker på, hvad der egentlig vedtages.

”Men hvad er en strategi, hvad er vision, og så en temahandlingsplan? Hvad vedtager vi – skal vi tage stilling til noget i senere sager?”, spurgte han.

Leif Pedersen svarede:

”Synd at du ikke hørte efter, Brian. Jeg sagde, at det er en vision, der skal lægge grunden for en temalokalplan, der skal diskutere i dybden, hvad der skal ske med Roskildevej. Vi vedtager intet bindende, andet end at vi vil lave en temalokalplan.”

Ændre vejens forløb

Til Allan Høyer sagde Leif Pedersen: ”Hvis Dansk Folkeparti stemmer imod, fordi I har mistanke om, at vejen skal indsnævres, så er I forkert på den. Det snakker ingen om. Nogle snakker om at fjerne gitteret i midten af vejen og omlægge vejforløbet og snævre ind. Ikke andet. Og i sidste ende skal vi her om bordet vedtage det”.

Danni Olsen (DF) svarede Leif Pedersen:

”Så kan jeg fortælle, hvad jeres politik har været de sidste 15 år: at indsnævre Roskildevej til en vejbane i hver retning. Det er ingen nyhed. Så vi er bekymrede. Men hvis du og borgmesteren kan garantere, at det ikke vil ske, vil vi gerne genoverveje. Men det kan I ikke”, mente han, og borgmester Steen Christiansen sagde:

”Det ville også være uklogt - med de udviklingsområder der kommer langs Roskildevej”.

Herefter blev sagen tiltrådt, idet Dansk Folkeparti og Enhedslisten ikke kunne tiltræde og Venstre undlod at stemme.

Publiceret 12 July 2019 05:00