En sluse skal forhindre personbiler i at bruge vejen som 'testbane' - men lastbiler kan passere. Arkivfoto

En sluse skal forhindre personbiler i at bruge vejen som 'testbane' - men lastbiler kan passere. Arkivfoto

Trafikprojekt på vej: Ikke enighed om at bruge penge på en lastbilsluse

Trafiksikkerhedsprojektet på Holsbjergvej-Gadagervej er vedtaget. Der kommer bump, lastbilsluse og ny cykelsti

Af
Jørgen Brieghel

trafiksikkert ”Det her er ren symbolpolitik a la motorvejen ved Mariager. Det er spild af penge at etablere en lastbilsluse, der ikke er nødvendig”.

Det sagde Lars Gravgaard Hansen (Kons.) da kommunalbestyrelsen på mødet før ferien vedtog trafiksikkerhedsprojektet på Holsbjergvej-Gadagervej.

Sagen har været længe undervejs, siden den i sin tid blev startet af De Radikale og beboere i området. problemet har været, at værkstederne i området bruger vejen til at køreteste biler. Derfor køres der stærkt og bremses hårdt op. Samtidig er der meget tung trafik i området.

Sagen har været i høring hos beboere og virksomheder og sendt frem og tilbage mellem udvalg og kommunalbestyrelse.

Men nu er den klar.

Gadagervej-Holsbjergvej har som forsøg været lukket på midten i en periode. Hvor den blå bil i baggrunden er parkeret, skal den nye lastbilsluse etableres. Foto: brie

Gadagervej-Holsbjergvej har som forsøg været lukket på midten i en periode. Hvor den blå bil i baggrunden er parkeret, skal den nye lastbilsluse etableres. Foto: brie

Det skal ske

Hastighedsgrænsen på Gadagervej og Holsbjergvej sænkes fra 50 km/t til 40 km/t.

Der etableres fire pudebump, tre på Gadagervej, et på Holsbjergvej (pudebump er støjsvage og virker fartdæmpende).

Der etableres en sluse til store/tunge køretøjer på Gadagervej, umiddelbart nord for Holsbjergvej.

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af Holsbjergvej, stien forbinder stinet med underføring under Roskildevej.

Eksisterende cykelsti i den sydlige side af Holsbjergvej ophæves, og der opsættes forhindringer for cyklister

Eksisterende hævede flader opgraderes og oversigtsforhold sikres.

På den eksisterende sti langs Holsbjergvej skal skolebørnene ikke krydse Holsbjergvej, men passere adskillige overkørsler med ringe oversigtsforhold. I den nye løsning skal skolebørnene krydse Holsbjergvej to gange, men i krydsningspunkter hvor der etableres hævede flader med gode oversigtsforhold for trafikanter, som benytter sti og vej.

På den eksisterende cykel- og gangsti opsættes der forhindringer som sikrer, at stien i fremtiden kun vil blive brugt som gangsti, dette understøttes af markeringer på belægningen.

Unødvendig udgift

”Jeg har det dårligt med de her sag – selvom den er en del af vores budgetforlig”, sagde Lars Gravgaard Hansen, da sagen blev diskuteret på kommunalbestyrelsesmødet. ”Planen er at sænke hastigheden og nedsætte antallet af lastbiler. Som et forsøg lukkede man vejen, og tallene viser, at uanset hvad man gør, så ændrer det ikke antallet af biler”

”Det er i orden, at vi får bump op, så hastigheden sænkes. Men jeg er modstander af, at vi skal bruge penge på en sluse, som ingen hindring er for lastbiler. Det kan godt være, det betragtes som aftalebrud i forhold til budgetaftalen. Men det er spild af penge at bruge 3-400.000 kr. på en sluse, der ikke er nødvendig, og det har aldrig været en del af sagen fra start. Så vi kan ikke stemme for”, sagde han.

Hediye Temiz (Rad.) sagde, at De Radikale er glad for, at sagen nu omsider kan vedtages.

Knap så glad

Leif Pedersen (SF) var knap så glad.

”De Radikale er glade for slusen, som forhindrer hastighedstests. Men det gør bumpene jo noget ved. Rapporterne viser, at der ingen ændring er i lastbiltrafik. Så vi kunne godt undvære slusen. Vi har dog ikke kunnet opnå den enighed i forligskredsen, derfor stemmer vi for”, sagde Leif Pedersen.

Allan Høyer (DF) var enig med Lars Gravgaard Hansen om, at det er spild af penge at lave en sluse.

Samme holdning delte Brian Palmund (V).

Jørn Jensby (Soc.) sagde til gengæld:

”Vi har haft mange armbøjninger med den her sag. Vi synes, sagen er landet fornuftigt. Så vi kan tiltræde”.

Herefter blev projektet vedtaget med stemmer fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale.

Dansk Folkeparti stemte imod, mens Alternativet, Venstre og Konservative undlod at stemme.

Publiceret 18 July 2019 05:00