En bid af den plakat, der nu sættes op fem steder i byen, hvor der er ænder.

En bid af den plakat, der nu sættes op fem steder i byen, hvor der er ænder.

Drop hyggefodringen – det er skidt for ænder og vandmiljø

Inspireret af Silkeborg vil Albertslund nu sætte gang i en kampagne, der skal få folk til at lade være med at give ænderne brød

Af
Jørgen Brieghel

miljø ”Hey du der – dig med brødet!”, siger anden på plakaten. ”Det er så hyggeligt at have gæster. Men hvis vi skal være helt ærlige, så bryder vi os ikke så meget om det brød, du kaster efter os”.

Det budskab skal nu ud til de andefodrende albertslundere. Fem steder i kommunen vil der nu blive sat plakater op, der opfordrer os til at lade være med at fodre ænderne.

Kanalgaden ved Føtex, Kanalgaden ved købmanden, Rådhussøen bag MusikTeatret, Brillesøen og Nesa-bassinet v. Herstedøsterstien 24.

Kampagnen er inspireret af Silkeborg kommune, som har gjort tilsvarende.

”Det kan være hyggeligt at fodre ænderne, men vi vil alligevel opfordre alle til at lade være. Andefodring har nogle uheldige konsekvenser både for dyrene og vandmiljøet”, ser kommunens budskab.

”Mere mad er lig med flere ænder, og dermed tilføres mere næring til søen og flere ”høm-hømmer”. Dette giver flere alger i søen, og dermed mere grumset vand. Der bliver arbejdet intensivt på flere fronter, med at gøre vandet i kommunens søer mere rent, både til gavn for naturen og de badende, og hver kilde til forurening der lukkes, betyder noget.”

Publiceret 19 July 2019 09:12