Herstedøster skole har bl.a. fået nye lofter, som forbedrer akustik og læuft og giver bedre belysning. Foto: brie

Herstedøster skole har bl.a. fået nye lofter, som forbedrer akustik og læuft og giver bedre belysning. Foto: brie

Se billederne: Skolestart og velkommen til bedre indeklima

Mens lærere og elever har holdt sommerferie, er der arbejdet med lys, luft og akustik på skolerne. Udvalgte klasselokaler har fået bedre indeklima og skal vise vejen for bedre indeklima i alle lokaler på skolerne i fremtiden

Af
Jørgen Brieghel

indlæring Mens lærere og elever har holdt sommerferie, er der arbejdet med lys, luft og akustik på skolerne. Udvalgte klasselokaler har fået bedre indeklima. De udvalgte lokaler skal vise vejen for bedre indeklima i alle lokaler på skolerne i fremtiden

Et enkelt klap er med til at fortælle historien.

Vi står i et klasselokale på Herstedøster skole. Trælofterne er fra skolens start, og klappet giver genlyd i rummet. Vi rykker ind ved siden af i et af skolens demonstrationslokaler. Her er loftet sænket og akustisk dæmpet. Et klap her giver ikke ekko. Lyden standser.

Man kan vist fint forestille sig, hvordan forskellen er på de to lokaler, når lokalerne er fyldt med elever, og der skal undervises. Dårlig akustik er trættende.

Det samme gælder dårligt lys og dårlig luft.

Indeklimastrategi på vej

Derfor arbejder Albertslund Kommune på at forbedre indeklimaet på skolerne. Det er sket hen over sommeren som demonstrationsprojekter i udvalgte lokaler på de fire folkeskoler. Ambitionen er bedre indeklima i alle klasselokaler.

I samarbejde med Realdania, Ballerup kommune og Gate21, skal der udformes en indeklimastrategi for skolerne.

Realdania bidrager med tilskud til indkøb af udstyr til forbedring af indeklima og til køb af rådgiver.

Der skal i efteråret 2019 laves en strategi, som giver et billede af tilstanden af indeklimaet på skolerne og med baggrund i tilstanden, hvordan kan indeklimaet så forbedres.

Bedre indlæring

”Det er vigtigt, at vi får brugerne med – eleverne og lærerne. Og vi er blevet meget positivt overraskede over, hvor meget et godt indeklima faktisk betyder for eleverne, når vi taler om det”, lyder det fra Miljø og Teknikforvaltningen, Albertslund Kommune. ”De ved faktisk ret meget om det og er bevidste om, at godt lys og frisk luft i fritkvarter og i klasselokalet har stor betydning for, om man har haft en god dag i skolen”.

Godt indeklima giver altså bedre indlæring.

Skolerne er med

Skolerne er fra starten involveret i processen. Først er der holdt møder med skolernes ledelser, derefter med elevrådene. Der har været workshops, hvor man har arbejdet med at forklare et godt indeklima fysisk og psykisk. Og der er lavet indeklimaklasser på skoler.

Eleverne er også med i processen fremover. Hver skole har indeklima-repræsentanter for eleverne, og fire elever fra det fælles elevråd skal være med til at fortælle deres kammerater, hvad der skal ske for at forbedre indeklimaet.

”Vi har hørt fra eleverne, at et godt indeklima også handler om at præge adfærden, helt fra de mindste klasser. Man skal f.eks. lære, at det er en god idé ikke at larme for meget, at rydde op efter sig og at få luftet ud i klasserne”, forklarer Forvaltningen.

Sensorer monteret

For at kommunen kan danne sig et billede af de faktiske fysiske forhold på alle fire folkeskoler, er der blevet monteret sensorer til måling af lys, akustik, luftfugtighed, temperatur og CO2 i en bred vifte af klasselokaler. Der er i alt monteret 15 sensorer på hver skole.

Sensorerne måler forholdene hvert 15. minut. Skolen og kommunen kan ud fra resultaterne sammen finde ud af, hvor der skal laves indsatser for at forbedre indeklimaet i de lokaler, hvor børnene opholder sig.

Et optimalt indeklima i alle klasseværelser på alle skoler er en meget bekostelig affære, men med målinger af den faktiske tilstand i lokalerne kan der laves en lokal indsats, hvor det gør mest mening.

Og det kan vise sig, at der er forskel på, hvad elever i indskoling, mellemtrin og udskoling lægger vægt på som godt indeklima. Lokalernes placering på skolerne har også betydning for, hvor om det er lys eller bedre luft, der er vigtigt. Ligesom nogle lokaler allerede har en velfungerende akustik.

Det er sket

Det er der sket på de fire skoler:

Herstedøster skole har fået nye lofter fra Saint Gobain i tre klasseværelser – et i hver afdeling. Lofterne giver bedre luftskifte, lys og bedre akustik.

På Egelundskolen er vinduernes funktionsevne forbedret med nye beslag. Der er opsat gardiner i samtlige undervisningslokaler. For eleverne oplever det som generende at blive blændet af sollys i undervisningen. En ekstra fordel ved gardiner, er at de har en lyddæmpende effekt.

Der er opsat lydabsorberende opslagstavler i udvalgte lokaler, mens der startes på at udskifte klasselokalernes lofter. Lofterne på skolen er af samme type som på Herstedøster skole.

På Herstedvester skole er fire klasselokaler forbedret. I de nye lokaler er opsat gardiner, solfilm, lydabsorberende materiale, der skabes flere muligheder for naturlig udluftning, samt opstilles nye indretningsmuligheder for at skabe mindre rod i lokalerne.

Herstedlund skole har i løbet af sommeren fået udskiftet lys på toiletterne, og inventar på toiletterne.

Publiceret 11 August 2019 07:00