Miljøstyrelsen vurderer umiddelbart, at det grønne område mellem Humlehusene og Roholmsvej ikke er fredskov. Arkivfoto: brie

Miljøstyrelsen vurderer umiddelbart, at det grønne område mellem Humlehusene og Roholmsvej ikke er fredskov. Arkivfoto: brie

Naturfredningsfolk vil vide, om der er mere fredskov i Albertslund

Miljøstyrelsen skal nu vurdere, om en række grønne områder i Albertslund bør betegnes som fredskov

Af
Jørgen Brieghel

naturligt Som en følge af debatten om fredskov på den såkaldte radiogrund har Danmarks Naturfredningsforening Albertslund kontaktet Miljøstyrelsen for at få afklaret, om der er fredskovpligt på seks andre kommunale arealer: Roholmparken, Albertslund Stadion, dele af Albertslund Golfbane, dele af Kongsholmparken, dele af Egelundparken og Birkelundsparken.

Miljøstyrelsen er kommet med sine vurderinger, og nu er der såkaldt partshøring, hvor Albertslund Kommune så kan kommentere, inden Miljøstyrelsen træffer den endelige afgørelse.

Miljøstyrelsen siger, at de beplantede arealer i Roholmparken, på Albertslund Stadion og Albertslund Golfbane ikke er fredskov.

Det er forvaltningen enig i.

Miljøstyrelsen siger, at arealet i Egelundparken er fredskov. Det er forvaltningen også enig i. Her tilføjer forvaltningen i sit svar, at yderligere fire, mindre skovpartier i den nordlige del af Egelundparken kan være fredskovpligtige.

Kongsholm og Birkelund

Miljøstyrelsen vurderer, at arealet i Kongsholmparken kan være fredskov. Forvaltningen er ikke enig i Miljøstyrelsens vurdering.

Endelig vurderer Miljøstyrelsen at dele af Birkelundsparken kan være fredskovpligtige.

Forvaltningen er heller ikke enig i den vurdering.

Læs kommentarerne på kommunens hjemmeside: www.albertslund.dk

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit ekstraordinære møde 10. februar at sende høringssvarene fra forvaltningen videre til Miljøstyrelsen.

Træerne fældes

Men ikke alle var enige.

Helge Bo Jensen (Enh.) sagde:

”Som vi kan gennemskue sagen, så er der uenighed på to punkter - Kongsholmparken og Birkelundparken. Vi mener, at det er godt, at vi sikrer at træerne ikke fældes en gang i fremtiden. Det her er en fin lejlighed til at træffe sådan en beslutning, at vi kan betragte det som fredskov.

Men hvorfor vil man stemme for - hvad ønsker I med Birkelundparken? Er der planer om noget andet i parken? Kongsholmparken er jo fredet”, sagde han.

Tak til DN

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sagde, at han kunne stemme for:

”Vi tiltræder sagen. Tak til Danmarks Naturfredningsforening for at rejse spørgsmålene. Så kan vi få afklaret, hvor der er fredskov i Albertslund. Med hensyn til Birkelundparken, så har vi ingen planer om andet der. Men det er interessant at vide, om der er steder i kommunen, som er fredskov, men ikke registreret”, sagde han. Allan Høyer (DF) meddelte, at partiet kun kunne stemme for forvaltningens svar om Egelundparken og om bemærkningen om, at der kan være flere arealer i Egelundparken, der skal betegnes som fredskov.

Sådan blev det. Det blev godkendt at sende forvaltningens høringssvar til Miljøstyrelsen, idet Enhedslisten ikke kunne godkende, og Dansk Folkeparti kun kunne godkende de to nævnte punkter.

Publiceret 17 August 2019 06:00