Plantegning fra Fælleshedens projekt over byggeri på Stensmosegrunden.

Plantegning fra Fælleshedens projekt over byggeri på Stensmosegrunden.

Randager: Nye boliger skal have nyt vejnavn

Det foreslås, at de kommende 44 boliger på Stensmosegrunden får ny adresse; Stensmosegården

Af
Jørgen Brieghel

byggeri De kommende 44 nye boliger på den såkaldte Stensmosegrund med adresse Randager 1 skal have et særskilt vejnavn.

Albertslund Kommunes forvaltning foreslår, at adressen bliver Stensmosegården.

Området er i dag en privat vej, der ejes af Fællesheden Albertslund ApS. Adressen hedder i dag Randager 1. Det giver imidlertid ikke tilstrækkelig husnumre til alle de nye boliger. Der er derfor nødvendigt at give ejendommen sit eget vejnavn.

Forvaltningen foreslår i samråd med grundejer Fællesheden Albertslund ApS, at den private vej gives navnet Stensmosegården.

Kendt som Stensmosegrunden

Ejendommen er kendt under navnet Stensmosegårdsgrunden og Stensmosegrunden, da den tidligere gård på ejendommen blev kaldt Stensmosegård.

Vejnavnene omkring ejendommen har alle -ager som endelse, da Albertslund Vest ligger på tidligere marker tilhørende gårdene Toftekær, Lille Toftekær, Holsbjerggård og Stensmosegård. Stensmosegård blev købt af nuværende Albertslund Kommune i 1962 og har siden huset bl.a. bibliotek og amatørteater. Det er derfor en ejendom mange borgere i Albertslund kender til, står der i indstillingen til sagen, som politikerne skal se på 20. august i Miljø- og Teknikudvalget og siden i kommunalbestyrelsen.

Bevare ejendommens navn

Det er derfor nærlæggende at bevare ejendoms navn i et nyt vejnavn, der samtidig fortæller om gården der lå på stedet med markerne (agerne) omkring, som de eksisterende vejnavne ender på.

Vejnavnet vil have en stærk historisk reference, der beskriver at ejendommen langt tid tilbage har været en gård, og ikke marker som de øvrige vejes navne omkring henviser til, og dermed understøtter den samlede historiske fortælling om Albertslund Vest.

Det mener forvaltningen, som samtidig foreslår at sende den foreslåede adresseændring i høring fire uger hos Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen træffer sin endelige beslutning.

Publiceret 19 August 2019 06:14