Plantegning over det kommende byggeri. Arkivfoto

Plantegning over det kommende byggeri. Arkivfoto

Hjørnegrunden: Nye boliger skal have nyt vejnavn

Det foreslås, at den kommende bebyggelse på Hjørnegrunden kommer til at hedde Hjørnegårdsstræde

Af
Jørgen Brieghel

byplaner De 38 planlagte boliger på Hjørnegrunden skal have et særskilt navn, og står det til forvaltningen, skal navnet være: Hjørnegårdsstræde.

Kommunalbestyrelsen har 12. marts godkendt lokalplanen, som giver mulighed for at opføre 38 senioregnede boliger på grunden i Herstedvester landsby. Lokalplanen omfatter ejendommen kaldet Hjørnegrunden.

Forvaltningen mener, at den letteste løsning på adressegivning er, at bebyggelsen får et nyt vejnavn.

Et nyt vejnavn vil give mulighed for en mere umiddelbar forståelig husnummerering. Et selvstændigt vejnavn for bebyggelsen vil også understøtte en egen identitet i den nye bebyggelse samtidig med, at det vil være lettere at henvise til bebyggelsen generelt, ligesom Bakkestræde og Horsholmstræde, vurderer Miljø- og Teknik forvaltningen.

Ejet af Fællesheden Albertslund

Grunden er ejet af Fællesheden Albertslund ApS, og selvom kommunen er vejmyndighed, skal navngivning ske i samråd med grundens ejer.

Ejendommen er kendt under navnet Hjørnegårdsgrunden og Hjørnegrunden, da den tidligere gård på ejendommen blev kaldt Hjørnegården.

Ejendommen blev senest brugt til kommunal rideskole, og derfor også et sted mange borgere i Albertslund kender.

Genkendeligt navn

En navngivning af vejen med den historiske reference vil både fortælle om gården, der har ligget i landsbyen og være en tydelig henvisning til kaldenavnet Hjørnegrunden, og dermed let genkendeligt for borgerne i Albertslund, mener forvaltningen.

I Herstedvester Landsby ender vejnavnene på -stræde. For at følge denne tradition foreslås det, at også det nye vejnavn ender på stræde, og dermed understøtte Herstedvester Landsbys fælles identitet.

Det foreslås samtidig at sende forslaget til nyt vejnavn i 4 ugers høring hos Herstedvester Grundejerforening, hvorefter Kommunalbestyrelsen træffer sin endelig beslutning.

Publiceret 20 August 2019 10:05