Advokater vurderer: Albertslund Kommune har ikke erstatningsansvar i Rosenly-sag

Det ændrer ikke på, at vi ønsker at støtte og hjælpe dem, der har behov for det, siger borgmester Steen Christiansen

Overgreb Den tragiske sag om overgreb mod børn i daginstitutionen Rosenly kommer ikke til at medføre erstatningsansvar for Albertslund Kommune. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse, på baggrund af en vurdering fra et eksternt advokatfirma.

Som tidligere omtalt blev en mandlig pædagogmedhjælper i marts 2017 varetægtsfængslet for en række overgreb i Rosenly og i spejderregi i Brøndby. I marts 2018 blev han i byretten dømt til forvaring. I maj samme år blev den dom stadfæstet i landsretten.

For at stå ved en eventuel erstatningsforpligtelse har Albertslund Kommune indhentet en vurdering foretaget af eksterne advokater. Advokaterne har nu gennemgået sagerne og vurderer på den baggrund, at kommunen ikke er erstatningsansvarlig.

"Albertslund Kommune har som opfølgning på sagen om overgreb i Børnehuset Rosenly indhentet en vurdering, hvor eksterne advokater har taget stilling til, om kommunen må antages at have pådraget sig et erstatningsansvar. Således har advokatfirmaet Norrbom Vinding siden februar 2019 gennemgået alle sagerne. På den baggrund vurderer advokaterne, at Albertslund Kommune ikke har et erstatningsansvar", skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Af Norrbom Vindings redegørelse fremgår det således:

”Resultatet af vores vurdering er, at Albertslund Kommune – hverken før eller efter det tidspunkt, hvor politiet blev bekendt med sagen – har begået sådanne fejl eller forsømmelser, at der er grundlag for at antage, at kommunen har handlet ansvarspådragende, hverken efter dansk rets almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.”

Fokus på at hjælpe

Fra Albertslund Kommunes erkender man, at det er en sag, som har været svær på mange måder – ikke mindst for de berørte børn og familier.

Siden kommunen blev bekendt med den tidligere ansattes overgreb og krænkelser har hjælp til de berørte børn og deres forældre/familier og medarbejdere haft førsteprioritet med kriselinje, psykologhjælp, gruppesamtaler og siden børnefaglige undersøgelser med videre.

Det har det stadigvæk, lover borgmester Steen Christiansen:

"Som alle ved, har det været en svær og ubærlig sag, hvor der kom flere og flere oplysninger frem undervejs i efterforskningen. I det forløb er der foretaget nogle faglige vurderinger, som kunne være gjort anderledes. Vi tager stadig sagen og de svære følgevirkninger, som den desværre har, meget alvorlig. Det er også derfor, at vi har fået eksterne advokater til at vurdere alle sagerne i forhold til et muligt erstatningsansvar. Hvis vi har en erstatningsforpligtigelse, vil vi stå ved det. At der ifølge advokaterne ikke er et erstatningsansvar, ændrer ikke på, at vi ønsker at støtte og hjælpe dem, der har behov for det – børnene og deres familier."

Læs hele redegørelsen fra advokatfirmaet Norrbom Vinding her - Bemærk: visse navne og passager er overstregede og anonymiserede, af hensyn til de berørte familier.

due

Publiceret 04 September 2019 11:54