Kvinder øger indsatsen mod tvangsægteskaber

Vestegnens Indvandrerkvindecenter har fået bevilget 450.000 kroner til formålet

Nu bliver der på vestegnen sat en forøget indsats ind mod arrangerede tvangsægteskaber.
Vestegnens Indvandrerkvindecenter (VIKC) i Albertslund har fået en pose penge fra Social- og Integrationsministeriet, i form af en bevilling på 452.000 kroner til et projekt kaldet "Ægteskab med omhu". Det fortæller Hakima Lakhrissi, leder af VIKC.
"Projektets formål er at komme i dialog med unge kvinder og mænd, som er i eller er i fare for at blive udsat for tvangsægteskab", forklarer hun.
"Bevillingen betyder at vi nu har råd til blandt andet etablering af professionel rådgivning til vores målgruppe som er i eller i fare for at blive udsat for uønsket ægteskab, styrke deres viden omkring demokrati og ligestilling, styrke dialog mellem generationerne og sætte fokus på deres forventninger til hinanden."
Den primære målgruppe er nydanske kvinder og mænd, som er ofre for tvangsægteskaber, og som er ”fanget” i det traditionelle mønster deres forældre/bedsteforældre er vokset op med, "på trods af den positive demokratiske udvikling, der har fundet sted i deres hjemlande indenfor de sidste fem år", som Hakima Lakhrissi udtrykker det.
Den sekundære målgruppe er nære familiemedlemmer og bekendte, som kan tænkes at tage del i og eller påvirke til indgåelse af tvangsægteskaber.

Hænger fast i mønstre

"Flere etniske minoriteter har boet i Danmark igennem en længere årrække, men hænger stadig fast i de traditionelle familiemønstre. Der er behov for at få italesat og brudt de traditionelle mønstre omkring tvangsægteskaber og for at bryde med opfattelsen af at større frihed er en trussel mod forældrenes sociale og kulturelle livsform", siger Hakima Lakhrissi.
For at få målgruppen i tale er det vigtigt at møde målgruppen på deres præmisser, forklarer hun:
"VIKC har erfaring med, at det fremmer både dialog og proces at inddrage målgruppens egne erfaringer og oplevelser og sætte disse i spil i forhold til nye og ”friere” familiemønstre. Der bliver derfor brugt dialog som udgangspunkt for både temadage, oplæg og kurser."

Samarbejde med Marokko

Projektet indgår også et samarbejde med en organisation fra Marokko der bekæmper uønskede ægteskaber, og arbejder med at fremme ligestilling og gøre opmærksom på demokratiske rettigheder.
Som eksempler på aktiviteter i projektet bliver der oplæg, workshop med fokus på ligestillingsloven, demokrati i Danmark og Marokko versus tvangsægteskaber og undertrykkelse. Men også temamøder og workshops på VIKC med fokus på ligestilling, demokrati, kulturmødet m.m. Der etableres daglig Individuel rådgivning og hjælp til konfliktløsning på VIKC.
Undervisningen vil foregå i VIKCs lokaler.
due

Publiceret 05 November 2012 12:01

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV