Varmeregningen volder stadig problemer

Agenda Centeret og Varmeværket giver her gode tips til forståelse af den nye årsafregning

Stort set alle husstande i Albertslund får i løbet af februar en årsafregning fra Varmeværket.
Dermed er regnskabets time faldet i slag, og det er gjort op, om den enkelte husstand skal betale ekstra eller have penge tilbage.
Det lyder umiddelbart lige til, men årsafregningen er nødt til at indeholde en frygtelig masse mellemregninger, tal, takster og oplysninger, fordi borgerne hver især skal have mulighed for at se, hvad det helt præcist er, de betaler for, og det gør desværre at årsafregningen bliver temmelig svært at finde hoved og hale i.
Albertslund Posten har derfor forhørt sig på Varmeværket og i Agenda Centeret, om de kan hjælpe med at gøre årsafregningen mere forståelig.
”I Agenda Centeret kender vi godt problemet med at forstå årsafregningen. Hvert år får vi henvendelser fra borgere, som har svært ved at forstå den”, fortæller Zacharias Madsen fra Agenda Centeret.
”Sådan helt grundlæggende handler den nye årsafregning om det forbrug, man har haft i 2012. I forvejen har alle i løbet af året betalt 10 àconto-beløb, som svarer til det forbrug, Vand- og Varmeværket forventede man ville have i 2012. Nu her ved årsskiftet er måleren så blevet aflæst, og det skal afgøres, om man har betalt for meget eller for lidt. Har man ikke en ambition om at forstå regningen, så er det jo bare beløbet, der er interessant. Men jeg vil nu også godt anbefale, at man kigger på diagrammet over udviklingen i husstandens forbrug de sidste 5 år. Det giver et godt og hurtigt overblik over, om forbruget er gået ned, eller om det sniger sig op ad, så man kan reagere på det”.
Varmen er største udgift
Forsyningschef på Varmeværket Hans-Henrik Høg uddyber:
”Den største post på regningen er udgiften til selve varmen. Men faktisk betaler man også for, hvor mange kubikmeter fjernvarmevand, man populært sagt har lukket igennem sine radiatorer, for at få varmen. Det har måleren også registreret. Jo mere fjernvarmevand man har brugt, jo mere skal man betale. Det er derfor, det godt kan betale sig, at mærke på radiatorens fraløbsrør. Det skal helst kun være lunkent, for det betyder, at fjernvarmevandet har stået i radiatoren længe nok til at afgive al varmen, og på den måde bruger man ikke så meget fjernvarmevand".
"På regningen kan man dog også se, at mængden af fjernvarmevand ganges med en faktor. Den varierer i forhold til, hvor langt fra Varmeværket man bor. Det skyldes, at fjernvarmevandet er blevet koldere, inden det når frem til dem, der bor længst væk fra Varmeværket. De skal derfor bruge mere vand for at få varme nok. Det er derfor naturligt, at de kompenseres ved at betale en lavere pris for fjernvarmevandet".
"Endelig er der også arealafgiften. Det er en fast afgift, der ganges med antallet af kvadratmeter boligen er på. Den er altså uafhængig af varmeforbruget, og den er med til at finansiere Varmeværkets faste omkostninger”, slutter Hans-Henrik Høg.
Fra både Varmeværket og Agenda Centeret forlyder det samstemmende, at har man spørgsmål til årsafregningen, er man velkommen til at kontakte dem. Til Varmeværket kan man ringe på tlf.: 43 68 68 13, og Agenda Centeret kan kontaktes på mail: madsen 43 62 20 15.

Publiceret 31 January 2013 00:00

SENESTE TV