Kunstkommentar:

I Guds navn

Albertslundere skriver på skift om Jens Galschiøtts debatskabende skulpturer, der 14. maj kommer til Albertslund

Af
Af Elna Carlsen

sognepræst i Herstedøster Kirke:

De dukker op rundt om i vores by. På torve, stræder og befærdede veje står de. De er udfordrende, provokerende. Jens Galschiøts skulpturer. Men de står der, hvor vi færdes, for at få os til at overveje vore holdninger og handlinger, vores måde at behandle især de svageste, de mest udsatte og sårbare.
På plænen ved Birkelundgård er der en skulptur af en gravid teen-age pige, som hænger på et kors. Den kalder mange billeder frem. Billeder af børn og unge, som er blevet berøvet deres barndom og ungdom på grund af krige, fattigdom, manglende mulighed for uddannelse. Børn der har mistet forældre på grund af AIDS, eller er blevet ofre for omsorgssvigt eller direkte overgreb. Den korsfæstede unge pige er gravid. Hun repræsenterer de mange unge piger, som især i den 3. verden bliver gravide enten som følge af seksuelle overgreb eller uvidenhed om prævention. Og måske er hun tilmed blevet smittet med HIV. Men hvorfor er det kun hende, der hænges op? Hvor er manden? Skulpturen bliver næsten et ekko af Adams svar, da han skyder skylden på Eva? Det var ikke mig, det var hende? Og flygter fra sit ansvar.
Den første skulptur af den gravide teenager blev stillet op ved Københavns Domkirke den 1. december 2006, på den internationale AIDS dag. Den er blevet til som en protest mod det fundamentalistiske segment i USA og i den katolske kirke, som forbød brugen af antikonception og seksualundervisning. Både den amerikanske præsident George Bush og den katolske kirkes overhoved, pave Benedikt den 16. gav udtryk for, at prævention var uforenlig med biblens lære. Deraf titlen – ”I Guds navn”. Et af de 10 bud lyder: ”Du må ikke misbruge Guds navn” Henvisningen til biblen ligner et sådant misbrug, for man legitimerer på den måde sine egne synspunkter med Guds vilje. Man foregiver at vide, hvad Gud tillader og fordømmer, man tager patent på Gud. Og det er misbrug af Guds navn. Samtidig virker det, som om man har korsfæstet både sansen for realiteter, den sunde fornuft og sin medmenneskelighed. Gud har vel haft en mening med at give os evnen til at bruge vores fornuft og medfølelse!
Den unge gravide pige konfronterer os med en virkelighed, vi bliver nødt til at forholde os til. At undertrykkelse af kvinder ikke kun findes indenfor Islam. At der bliver begået overgreb mod børn og unge i vores kultur. Historiens barske ironi er, at siden skulpturen først blev sat op, er en sand hær af skeletter raslet ud af den katolske kirkes skabe. Afsløringer af seksuelle overgreb mod børn og unge i kirkens varetægt. Tragiske fortællinger om misbrug af magt og position. Også i Danmark. Men her sker det primært i et andet regi end kirkens. Men det sker. Og der kan gå urimelig lang tid før nogen reagerer. Hvem har skylden? Hvem har ansvaret? Hvem vil tage ansvar?
Endelig kunne skulpturen også få os til at overveje, hvorfor der især i de sidste 15 år har været en så stor stigning i antallet af børn, som får medicin pga. en uhensigtsmæssig og afvigende adfærd. Og hvad grunden er til, at stadig flere unge føler et behov for at tage beta-blokkere eller andre præstationsfremmende stoffer for at klare stressede situationer. Hvilke konsekvenser får det for disse børn og unge? Selvom meningerne er delte indenfor psykiatrien, så forekommer det, at der også findes paver og præsidenter her, som gør krav på at sidde inde med sandheden. Men er det virkelig kun børnene og de unge, der er noget i vejen med? Kunne en del af forklaringen ligge i den måde vi har indrettet os på, den måde vi lever på, de forventninger, der stilles til de unge mennesker? Lader vi nogle få som er svage bære kors, uden at overveje vores eget ansvar for det uønskede?
De mennesker Jesus tog sig af, det var de svage, dem der ikke kunne tale deres egen sag. Det er til stadighed den opgave og den udfordring, vi stilles overfor. Og der er nogle, som har sagt, at et samfund skal måles på den måde, vi behandler de svageste.

Kunstkommentar

14. maj ankommer billedhuggeren Jens Galschiøtts skulpturer til Albertslund. I anledning af den store udstilling, der finder sted i hele kommunens byrum, vil en række albertslundere i den kommende tid kommentere udvalgte skulpturer. Jens Galschiøtts værker er stærkt debatskabende. Der er fernisering på den store udstilling fredag den 24. maj fra kl. 16-19.

Publiceret 12 May 2013 09:00