Den nuværende indkørsel på Gadagervej. I fremtiden skal biler der vil ind og kildesortere på genbrugsstationen, køre ind ad Holsbjergvej. Foto: Finn Due Larsen.

Den nuværende indkørsel på Gadagervej. I fremtiden skal biler der vil ind og kildesortere på genbrugsstationen, køre ind ad Holsbjergvej. Foto: Finn Due Larsen.

Mere plads til genbruget

Ny genbrugsstation får næsten dobbelt så meget plads, og den skal samtidig fjerne støjgenerne for beboerne

Hvor skal metallet hen? Aviserne? Elpærerne? Sofaen? Haveaffaldet?
Spørgsmål som disse kender mange, der har prøvet at smide storskrald af på en genbrugsstation. Nu bliver der i Albertslund næsten dobbelt så meget plads, og flere muligheder for kildesortering, når en ny genbrugsstation bliver etableret på Holsbjergvej.
Siden 2007 har kommunen haft planer om at flytte genbrugsstationen fra den nuværende placering på Gadagervej. Dels er pladsen for lille til, at stationen kan opfylde nye krav om udsortering af flere affaldsfraktioner, og dels viser støjberegninger, at genbrugsstationen ligger for tæt på det nu fuldt udbyggede Herstedlund-område.
Derfor besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 14. maj at etablere en genbrugsstation i Materialegårdens sydlige ende, med indkørsel fra Holsbjergvej. Den skal være på 4.600 kvadratmeter, mod de nuværende 2.500.

Opfylder kravene

"Det er et spændende projekt. Der bliver både plads til flere fraktioner og ved at flytte indkørslen til Holsbjergvej får vi også fjernet den tunge trafik. Det tror jeg beboerne i området bliver glade for", siger Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.
Han fremhæver, at den nye genbrugsstation i højere grad vil opfylde kravene til nutiden, og at det også er muligt at tænke fremadrettet.
"Det er muligt at udvide pladsen mod nord, ind på Materialegårdens plads, hvis det viser sig nødvendigt", siger han.
Også hos Socialdemokraterne er der glæde over beslutningen:
"Det er godt nok en længe ventet sag. Mange har ikke kunnet komme ind på pladsen, og og det kan være svært at kunne køre rundt. Samtidig glæder jeg mig over mindre støj over Herstedlund-området", siger Jens Mikkelsen.


Spadestik til august

Projektet vurderes at koste omkring 12,4 millioner kroner. Vestforbrænding vil spytte 4,9 millioner kroner i til formålet, og kommunen har 8000.000 kroner i overskud på renovationskontoen fra 2012. Det resterende beløb på 6,7 millioner kroner bliver lånefinansieret.
Den nye genbrugsstation skal stå klar inden udløbet af 2013. På Materialegården oplyser Keld Frandsen, daglig leder, at man forventer første spadestik taget til august, og at man sigter på en indvielse omkring den 31. december.
due

Publiceret 28 May 2013 09:00