Så er det underskrevet. Mette Lybke deponerer her sit ydernummer, og fremtiden tegner uvis.

Så er det underskrevet. Mette Lybke deponerer her sit ydernummer, og fremtiden tegner uvis.

Læge opsiger aftale med regionen

"Det føles underligt, men det er vigtigt at gøre", siger speciallæge fra Albertslund

"Sådan - så er det gjort."
Med et pennestrøg, og uden anstrøg af noget smil, har Mette Lybke sat sit navn på et stykke papir.
Det er ikke et hvilket som helst papir og en hvilken som helst underskrift. Det er en erklæring på, at Mette Lybke deponerer sit ydernummer, som er en slags licens til samarbejde med regionerne som familielæge.
"Det betyder, at jeg nu har opsagt aftalen med regionen", siger den erfarne speciallæge i almen medicin.
Pennestrøget betyder, at fremtiden nu er uvis for Mette Lybke og hendes praksis på Stationstorvet:
"Det føles underligt, men det er vigtigt at gøre", siger hun.

Skal måske betale selv

Baggrunden er naturligvis den verserende konflikt mellem Danske Regioner og lægerne. Regionerne har opsagt overenskomsten fra 1. september, og i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har man anbefalet speciallæger i almen medicin til at svare igen med at deponere ydernumrene.
"Det betyder, at hvis ikke der er indgået en ny aftale inden 1. september, skal patienterne/ borgerne betale for at gå til lægen. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke om der kommer en form for refusion og i givet fald hvordan det kommer til at fungere. Men sundhedsministeren har flere gange sagt det skal ikke koste borgerne noget at komme til lægen", forklarer Mette Lybke, der er formand for PLO i Albertslund.
For hende er sagen klar: Det handler om lægernes selvbestemmelse.

For meget kontrol

"Regionerne vil bestemme hvad vi skal lave, og have kontrol med hvad vi laver. For mig at se er det vigtigt, at man bevarer tilliden til lægerne, ellers bliver vi "slaver" i egen butik", siger Mette Lybke, der af samme grund er stærkt imod de meget omtalte sammenlægninger til "regionsklinikker".
"Jeg frygter at vi får mange kontrol opgaver ud til os, hvor tiden ikke rækker til det. Den tid vil gå fra patienterne", siger hun.
Man kan læse mere om lægekonflikten på hjemmesiden www.laeger.dk.
due

Publiceret 06 June 2013 09:01