Tidligst 25. juni kan det afgøres, om pladsen ved Spættens Kvarter kan omdøbes til Brogaards Plads. Arkivfoto.

Tidligst 25. juni kan det afgøres, om pladsen ved Spættens Kvarter kan omdøbes til Brogaards Plads. Arkivfoto.

Brogaards Plads sendt i lyn-høring

Borgerlig utilfredshed med processen udskyder endelig beslutning om nyt navn til plads

Et område ved Spættens Kvarter, der i mange år har heddet "Brogaards Plads" i folkemunde, må vente på en afklaring af om det også formelt får det navn.
Som tidligere omtalt ønsker en gruppe beboere i Syd, at pladsen formelt opkaldes efter Knud Brogaard, den populære kunstner, der døde i januar i år.
Der var lagt op til, at kommunalbestyrelsen på sit møde tirsdag aften skulle vedtage navneændringen, der var indstillet som et forslag af SF. Men efter en længere debat, hvor der var flere indvendinger fra borgerlig side, blev den endelige beslutning udskudt til næste kommunalbestyrelsesmøde, den 25. juni.
I mellemtiden skal navneændringen i en lyn-høring på 12 dage, fra 11.-23. juni, hvor alle skal have mulighed for at give forslaget kommentarer med på vejen.

Googler pladsen

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) traf beslutningen om lyn-høringen efter en debat, hvor Søren Vincent (SF), der var indkaldt som suppleant for Karen Tobisch, lagde ud.
Han talte meget varmt for navneændringen, ikke mindst med udgangspunkt i ønsket fra beboere i Syd:
"Googler man på navnet Knud Brogaard, får man som det første en rapport om revitalisering af Brogaards Plads fra 2001, og en formulering om at “han har boet på Brogaards Plads...” Så det her er en formalisering. Den har heddet det i rigtigt mange år, også da jeg boede i Syd."
Men Danni Olsen (DF) var kritisk:
"Jeg kendte ikke Knud Brogaard før den sag kom op i 2011. Jeg tror gerne at Knud Brogaard har været noget specielt, men ikke mere speciel end andre albertslundere. Vi stemmer nej, for vi tror ikke på at man i flæng skal opkalde pladser efter folk."

Anerkender fællesskab

Pia Brandt Halling (Kons.) medgav, at Albertslund ikke har haft tradition for at opkalde pladser efter andre. Men at hun havde det fint med, hvis der "henover tiden" blev sat nogle aftryk i form af veje og lignende, der blev opkaldt efter borgere.
Brian Palmund (V) havde ikke noget problem med navneændringen:
"Men bør man ikke sende det i høring? Så folk har mulighed for at gøre indsigelser?"
Den idé tilsluttede Danni Olsen sig. Borgmester Steen Christiansen fremhævede, at der var to gode grunde til en navneændring:
"Dels for at hædre Knud Brogaards gode indsats, hvor vi imødekommer et stærkt ønske hos beboerne. Men samtidig kan man også vælge at anskue det som et udtryk for en generel anerkendelse af fællesskabet i Syd."
Men forslaget om høring tog borgmesteren til sig alligevel:
"Der er ikke noget formelt med at det er påkrævet, men det er udtryk for ordentlighed at gøre det."
due

Publiceret 07 June 2013 08:58