Borgmesteren:

Budget med plads til at udvikle fremtidens Albertslund

Borgmesteren løfter en flig af det kommende års budget: Ny placering af gymnasiet, genopførelse af Kongsholmcentret, renovering af Kanalgaden, plan for kulturcenter Birkelundgaard og klatrevæg på varmeværkets skorstene

"Vi har styret efter en handlingsplan, der betyder at vi nu har en solid økonomi i Albertslund og et godt råderum. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte, i hvilken takt vi skal udvikle byen - og det skal ske ved at inddrage borgerne", siger borgmester Steen Christiansen.
Han understreger, at det er for tidligt at sige præcis, hvordan de økonomiske rammer er for det kommende år. Der er stadig et par dark horses - som f.eks. konsekvenserne af at servicerammen er sænket med 2 mia. kr. og den endelige udmelding om de særlige tilskud. Albertslund plejer at få ca. 30 mio. kr. på den konto.
"Men et er sikkert: Vi står over for et afgørende afsæt i byens fornyelse for de næste 8-10 år. Vi skal udvikle, skoler, daginstitutioner, have et plejecenter, udvikle de grønne områder og foretage en række investeringer i Albertslunds fremtid", understreger Steen Christiansen.
Udviklingen skal ske med holdepunkt i en fortsat økonomisk styring for de kommende år, og så skal de anlægsarbejder og investeringer, der er sat i gang naturligvis fortsætte - det gælder f.eks. byggeriet i Albertslund Centrum.

Nyt gymnasium

Budgetforhandlingerne går i gang i september. Men allerede nu afslører Steen Christiansen nogle af de initiativer, han forudser Budget 2014 vil indeholde:
"Vi skal have forhandlet en anden placering af Kongsholm Gymnasium og HF. Gymnasiet er meget opsat på at bygge nyt, og vi har mulighed for at aftale en placering på den såkaldte hotelgrund bag ved Lægehuset i Vognporten", siger Steen Christiansen.
"Gymnasiet synes det er vigtigt med en placering tæt på stationen og tæt ved byens daglige liv og institutioner, når de skal tiltrække unge. Vi vil gerne hjælpe og sørge for at der er et attraktivt uddannelsessted for de unge i Albertslund. Det kan passende samles omkring de eksisterende faciliteter som f.eks. Ungecentret og Musikskolen. Jeg ser det gerne som et nyt uddannelsesfyrtårn i Albertslund".
Der kommer en sag på Kommunalbestyrelsens bord allerede på septembermødet. Her skal man træffe beslutning om gymnasiets betingelser for at overtage grunden.

Kongsholmcentret

"Jeg håber også, at vi på septembermødet får en anden ting på plads. Vi får en sag, der betyder at vi forhåbentlig kan få ryddet Kongsholmcentret og etablere det nye ungecenter her. Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om vilkårene for at kunne afslutte sagen. Jeg har presset på, for nu må den sag ende. Centret har ligget længe og set forfærdeligt ud", siger Steen Christiansen.
Budget 2014 vil formentlig også indeholde en videre renovering af Kanalgaden. Det er et 3-4årigt projekt, som skal indpasses med den igangværende renovering af Albertslund Syd.
"Vi ønsker også at finde økonomi til at gøre Birkelundgaard til et kulturcenter, og i første omgang få lavet en plan, der støtter "Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard"s fine aktiviteter på stedet", siger Steen Christiansen.
"Endelig er der jo i budgettet afsat penge til letbaneprojektet i Ring 3".

Børn og skole

Budgettet vil også indeholde sager, som allerede er politisk besluttet:
"Vi har en budgetbeslutning om, at der skal etableres skolemadsordninger fra d.1.8. 2014.. Børneudvalget skal på sit første møde tage stilling til en model, hvor de nuværende ordninger på Herstedlund og Herstedvester skoler fortsætter. Derefter skal der findes tilsvarende, men mere økonomiske ordninger for Egelundskolen og Herstedøster skole", siger Steen Christiansen.
"På børneområdet har vi jo fået en folkeskolereform, som vi allerede er i gang med at køre ind. Der er ansat to nye konsulenter, som skal understøtte den faglige udvikling, og Kommunalbestyrelsen skal se på konsekvenserne af reformen. Min ambition er at etablere en Skolerigsdag i 2014. En dag hvor vi diskuterer med alle aktører, hvor vi ønsker at bevæge os hen med vores folkeskole".

HICs baner

På kulturområdet fremhæver Steen Christiansen den planlagte flytning af HIC's baner til den gamle gartnerigrund i Herstedøster.
"Og så vil vi se på et projekt, der skal omdanne de to blå skorstene på varmeværket til klatrebaner. Det er et projekt til 3-4 mio. kr., som skal ledes af en klatreforening. Et fantastisk projekt og en kreativ anvendelse af byens rum, der nok også skal give genlyd uden for kommunen", siger Steen Christiansen.
"Vi står alt i alt over for at skulle beslutte, hvordan vi fra 2014 og frem skal bruge byens penge. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at sætte dagsordenen, sådan som økonomien er. Vi går fra en lang periode med tilpasning af den kommunale økonomi til en periode, hvor vi har fået skabt økonomisk grundlag for at prioritere - hvad er det vi vil, og i hvilket tempo", slutter Steen Christiansen.
brie

Publiceret 06 August 2013 08:54