DF:

Vi skal have trygheden i hverdagen tilbage

Danni Olsen mener at begrebet tryghed skal styrkes på alle områder – for børn, folkeskolen og de ældre

På Albo terrassen møder AP ugens kandidat til kommunalvalget, Danni Olsen fra Dansk Folkeparti. Vi skal mødes her, fordi stedet symboliserer en af partiets klare mærkesager – ældreområdet. ”Et eksempel på, hvor tæt der er skåret på ældreområdet: I maj fik kommunalbestyrelsen en ansøgning om indkøb af to parasoller til Albo. Ældrerådet udtalte i forbindelse med sagen, at hvis man godkendte ansøgningen, blev man også nødt til at bevilge penge til ekstra ressourcer, når parasollerne skulle flyttes efter solens bevægelser! Det siger jo alt om, hvor presset man er på ældreområdet, når der ikke er personaletimer nok til noget så simpelt”. ”Vi kan ikke blive ved med at spare på ældreområdet. Det er derimod nødvendigt at tilføre ekstra midler. Vi har været med i budgettet to gange i denne valgperiode, og jeg synes også, det er lykkedes for os at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Men det er ikke tilstrækkeligt”.

Glad for Albertslund

Danni Olsen er 28 år, elektriker og har sammen med sin kæreste en datter på 16 måneder. Han har boet i Albertslund siden 1991 og er rigtig glad for byen. ”Det er klart, at når man vokser op her, og når man bliver politiker, så finder man ting i sin by, der kan forbedres. Men generelt har jeg et stort kærlighedsforhold til Albertslund. Det er dejligt, når man færdes her og møder venner, og tingene er som de plejer”, siger han. Danni Olsen meldte sig ind i Dansk Folkeparti i 2005, han kom i hovedbestyrelsen for partiets ungdomsafdeling i 2008, og året efter blev han formand for Dansk Folkeparti i Albertslund. I dag er han både spidskandidat og formand for partiforeningen i Albertslund samtidig med, at han sidder i Regionsrådet. Det sidste kvitter han dog nu af arbejdsmæssige årsager.

Ældreområdet

Danni Olsen har tre mærkesager, der betyder særligt meget i forbindelse med kommunalvalget. Fælles for mærkesagerne er ordet ’tryghed’. Trygheden i hverdagen skal tilbage, mener Dansk Folkeparti. På ældreområdet er tryghed absolut et kernepunkt: ”Det er lykkedes os at få gennemført, at der oprettes 10 nyttejobs, som skal kompensere for den manglende hjemmehjælp. Vi har stadig som målsætning, at vi vil have genindført hjemmehjælpen mellem jul og nytår. Det er ikke rimeligt, at der skal gå tre uger mellem, at vores ældre borgere får gjort rent i hjemmet”, siger Danni Olsen. ”Vi har også fået indført en særlig stilling i kommunen til en person, som kan hjælpe ældre borgere i mødet med den fremtidige digitale forvaltning, og så skal vi huske, at der er afsat 1 mio. kr. i budgettet til opkvalificering på hjemmehjælpsområdet”. ”Hvis Dansk Folkeparti får et godt valg, får vi hjemmehjælpen mellem jul og nytår tilbage!”, lover Danni Olsen og tilføjer, at Dansk Folkeparti generelt går til valg på at få tilført ældreområdet flere ressourcer.

Fængselsgrunden

Og apropos ældreområdet – så ønsker Dansk Folkeparti, at der bygges ældreboliger på Hyldagergrunden, når den er ryddet. ”Nogle ønsker ældreboliger på fængselsgrunden. Men vi synes, man bør tage kontakt til DTU og tilbyde dem en filial på den tomme grund. Det kunne være spændende at få en afdeling af DTU ind. Det kunne være med fokus på grøn vækst og forsyning, hvor der i forvejen er en stor udvikling i gang i Albertslund. Det ville også gå godt i spænd med kommunens bestræbelser på at få flere erhvervsuddannelser og tekniske uddannelser til Albertslund”, mener Danni Olsen.

SSP arbejdet

Trygheden for albertslunderne har været sat på en hård prøve, da byen i en lang periode var udsat for påsatte brande, mener Danni Olsen. ”Det giver anledning til, at vi ser på hele området – ikke mindst det præventive område og SSP-ordningen. SSP’erne skal blive meget bedre til langt tidligere at gå ind og spotte de unge, som vi kan se vil udgøre problemer senere. Så skal vi gribe ind. Om nødvendigt må vi tage ”ungepålægget” i brug”, mener Danni Olsen. ”Ungepålæg” kan f.eks. være, at kommunen pålægger en ung over 12 år at blive hjemme om aftenen. ”Generelt får en del unge alt for lang snor, og vi ser ind i mellem, at når de unge tages for grov kriminalitet, så er det ikke den første gang. Når man f.eks. brænder en institution ned, er det så grov kriminalitet, at det ikke er førstegangskriminelle der står bag. Kommunens folk har derfor haft lejlighed til meget tidligere at gribe ind, og det bør vi gøre fremover. Vi må melde klart ud, at vi ikke tolererer den adfærd, og vi er hårde i kanten”, mener Danni Olsen.

Folkeskolen og forældrene

”Albertslund har generelt et dårligt karakterniveau, og for at rette op på det, skal vi bl.a. gøre forældrene mere engagerede i deres børns undervisning”, siger Danni Olsen. ”Folkeskolen er ikke bare sjov og ballade. Det er her børnenes fremtid skabes, og forældrene skal forstå, at de har et stort ansvar til at samarbejde med skolen om at hjælpe børnene på vej.” ”I det nye budget er der sat penge af til at styrke folkeskolen, men det er ikke givent, at forældrene også er med. Derfor skal man bruge forskellige måder at få forældrene i spil. Gulerods-metoden helst! Forældrene skal forstå at arbejdet på at forbedre deres børn færdigheder ikke alene er samfundets opgave – det er en sag for os alle, for det er samfundets fremtid det handler om”, siger Danni Olsen. brie Mærkesager Ældreområdet skal styrkes SSP-arbejdet skal være mere konsekvent Forældrene skal engageres i folkeskolen og deres børns uddannelse

Publiceret 22 October 2013 08:00

SENESTE TV