Letbanen vil udvikle Hersted Industripark

Godt 20 lokale virksomheder hørte på dialogmøde med kommunen om planerne for letbanen

Flere end 20 lokale virksomheder var repræsenteret på Strategisk Erhvervsforum 2015, det tilbagevendende dialogmøde mellem Albertslund Kommune og byens virksomheder, der blev afholdt onsdag den 21. januar. Temaet for årets møde var den kommende letbane som åbner i 2020, og dens betydning for udviklingen af Hersted Industripark.
Logistikvirksomheden SKANLOG på Smedeland 22 i Hersted Industripark var værter for mødet, og administrerende direktør Jørn Johansen var glad for de input han fik fra oplæg og diskussioner på mødet.
“Vi er jo en del af en helhed. Jeg har fået brugbar viden om den kommende udvikling i vores nærområde”, fortæller Jørn Johansen, der blandt andet kunne glæde sig over at oplysningen om at letbanen sandsynligvis vil medføre at SKANLOGs ejendom i Hersted Industripark vil stige i værdi.

Kraftcenter for belysning

Borgmester Steen Christiansen bød virksomhederne velkommen. Han fortalte at visionen for Hersted Industripark er at udvikle Nordeuropas kraftcenter for belysning og smart city og gøre området til en af Københavns levende og moderne industriparker. Det skal blandt andet ske ved at udbygge successen med DOLL, lyslaboratoriet i Hersted Industripark, og ved at udvikle iværksættermiljøer og uddannelser på det lysteknologiske område. Borgmesteren inviterede virksomhederne til samarbejde og dialog.
“Vi har brug for jer og for nye virksomheder for at få det til at ske. Vi arbejder på at skabe rammerne for at I kan drive erhverv, men rammerne bliver udfyldt gennem tætte og gensidigt forpligtende samarbejder”, sagde Steen Christiansen til virksomhederne.

Letbanen giver udvikling

Hvilke forandringer letbanen vil bringe med sig, blev især belyst i oplæg holdt af to gæster “udefra”. Gæsterne var Jeppe Vejlby Brogård fra Metroselskabet I/S der står for planlægning og anlæggelse af letbanen, og Toke Emil Panduro fra Københavns Universitet.
Den kommende letbane kommer til at løbe langs Ring 3 fra Lyngby i nord til Ishøj i Syd, fortalte Jeppe Vejlby Brogård fra Metroselskabet. Letbanen, som vil få 13-14 millioner passagerer årligt, bliver 27 kilometer lang med 27 stationer undervejs, og pendlere kan glæde sig til 5-minutters drift. Navnet på den station der kommer til at ligge ved Hersted Industripark, er endnu ikke besluttet, kunne Jeppe Vejlby Brogård fortælle, men til gengæld er det sikkert at Glostrup Station, som med letbanens åbning blot er få minutters letbane-tur fra Hersted Industripark, bliver et af hovedstadens absolutte trafikknudepunkter. Der arbejdes i øjeblikket på at få regionaltogene til at stoppe ved Glostrup. Arbejdet med at anlægge selve letbanen går først igang i 2017, men forud for dette går det forberedende arbejde, blandt andet med at fjerne ledninger. De første gravkøer langs Ring 3 vil vi derfor kunne se i 2016.

Værdi via letbanen

Letbanen finansieres af staten, Region Hovedstaden og 11 kommuner langs letbanen.
“I vil opleve at kommunerne langs letbanen intensiverer erhvervsarbejdet”, sagde borgmester Steen Christiansen, og lagde vægt på at hovedmotivet for investeringen fra kommunens side er at skabe vækst og udvikling for virksomhederne i Albertslund.
Toke Emil Panduro fortalte om sin forskning der viser hvilke former for byudvikling der skaber værdi for virksomheder. Ved at analysere data om mere end 17.000 erhvervslejemål har Toke Emil Panduro og forskerkolleger ved Københavns Universitet fundet ud af at tilgængelighed og god infrastruktur kan give en stigning på op til 50 procent i kvadratmeterprisen for en erhvervsejendom. Også rekreative tilbud i nærområdet og det at have naboer der ligner virksomheden, har betydning. Omsat til Hersted Industripark lød Toke Emil Panduros råd til Albertslund blandt andet at skabe bedre adgang til Vestskoven, gøre cykeloplevelsen i området bedre og fremme erhvervsklynger, altså det gode nabofællesskab.

Nyt plangrundlag på vej

Den efterfølgende debat drejede sig netop om udviklingen af Hersted Industripark set fra forskellige vinkler. I mindre grupper gik rundbordssamtalerne livligt og engageret. Letbanen og de muligheder som DOLL bringer med sig, blev hilst velkommen, og kommunens folk noterede flittigt de mange input som blev taget med hjem til det kommende arbejde. Der var dog også skarpe spørgsmål til hvordan og hvornår Albertslund Kommune vil arbejde med byplanlægning og nye lokalplaner. Hertil fortalte Niels Carsten Bluhme, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse at en ny kommuneplanstrategi bliver udarbejdet i forlængelse af den nye vision for Albertslund Kommune som er på vej.
“På baggrund af den nye kommuneplanstrategi laver kommunen et nyt plangrundlag for Hersted Industripark, og idéen er at gøre dette mere fleksibelt og fremtidsorienteret”, sagde Niels Carsten Bluhme og fortalte at plangrundlaget for industriområdet kan forventes inden for omtrent 1 1/2 år.

Publiceret 23 January 2015 10:56

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV