Erik Rasmussen i dag.

Erik Rasmussen i dag.

Albertslund Postens grundlægger fylder 80 år

Erik Rasmussen fylder 80 år 3. april

Danmarks bedste lokalavis. Sådan blev navnkundige tv-producer Erik Drehn-Knudsens 45 minutter lange portræt-udsendelse om chefredaktør Erik Rasmussen og hans avis Albertslund Posten præsenteret i DR af ”Mister News” Steen Bostrup.
Den 3. april fylder Erik Rasmussen 80 år.
Erik Rasmussen stiftede avisen i 1965 i Albertslund under devisen ”avisen, der læses”. I dette slogan lå nemlig beslutningen om, at den nye lokalavis skulle være anderledes og at den ikke ville indeholde gratis reklame-tekst, som blandt fagfolk betegnes som ”luderstof”. Kun rent journalistisk stof fra lokalområdet måtte finde vej til bladets spalter. Og sådan blev Albertslund Posten, der også blev kendt for hver uge at have en leder-artikel, hvor der blev taget stilling til både lokale som landspolitiske emner.
Det var noget helt nyt indenfor lokalaviser, at man turde tage stilling til forskellige forhold. Erik Rasmussen lagde da heller aldrig skjul på, at det kostede mange rare annoncekroner at udtrykke meninger og holdninger. Også trusler om boykot hørte med i billedet. Men det ændrede ikke avisens stil.
Som noget andet enestående på den tid ansatte Albertslund Posten både uddannede journalister og fotograf, og senere blev det også til en hustegner.
På den måde blev Albertslund Posten toneangivende indenfor lokalaviserne.
Gennem de mange år, han ejede avisen, blev der hvert år uddelt en hæderspris på 25.000 kr. til en dansk kunstner. Blandt de mange prismodtagere er bl.a. Niels Hausgaard, Jytte Abildstrøm, Ove Sprogø, Peter Bastian, Svend Asmudsen, Rasmus
Lyberth, Strandstræde-keramikerne og Kim Sjøgren m.fl.
Albertslund betød meget for Erik Rasmussen, og hans forsvar for byen og dens udvikling resulterede bl. a. i at han modtog Nordeas erhvervspris i 1993.
Da avisen i 1990 fyldte 25 år blev Erik Rasmussen dekoreret som Ridder af Dannebrogsordenen.
Han sad i en længere årrække som medlem af Optagelsesnævnet på Danmarks Journalisthøjskole. Og i en periode var han formand for Distriktsbladenes Sammenslutning.
I år 2000 var tiden inde til at sige farvel til hans livsværk, og Albertslund Posten blev solgt til Politikens Lokalaviser.
Salget betød dog ikke, at Erik Rasmussen sagde farvel til skriveriet. Det blev i stedet for posten som chefredaktør for Den Danske Frimurerordens tidsskrift ”Frimurer”, der kom til at betyde meget for ham i tilværelsen som pensionist. En post han sagde farvel til i 2013 efter 13 års virke.
Han er blevet hædret med Ordenens fornemste udmærkelse ”Hæderstegnet”.
Nu oplever bysbørnene i Helsingør hans mange debat-indlæg i de lokale aviser. Traditionen tro har Erik Rasmussen aldrig problemer med at stå ved sine meninger, og det har ofte været til gavn og støtte for samfundets svageste.
Blandt mediefolk og venner er han kendt for sin karisma og store, smilende venlighed
Også i de store landsdækkende dagblade kan man støde på hans debat-indlæg.
Som noget af det Erik Rasmussen værdsætter meget højt i sin tilværelse bør nævnes hans betydelige indsats for at få rejst et stort bronze-monument forestillende de 82 børn, der blev gasset ihjel af tyskerne, efter at de havde udslettet den tjekkiske by Lidice.
Glemmes skal heller ikke, at han sammen med hustruen Hanne opsatte en mindeplade for Søren Kierkegaard på ejendommen Rosenborggade 7 i København, hvor forfatteren skrev nogle af sine bedste bøger.
Ægteparret Rasmussen boede i en længere periode i forfatterens tidligere lejlighed.

Publiceret 28 March 2015 10:00