Kulturhuset:

Ny låneaftale og laden er godt på vej

Kulturhuset Birkelundgaard venter på at laden er færdigrenoveret. Men programmet for 2016 er i store træk klart

Af
Jørgen Brieghel

Det bliver et godt år for foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.
Det mener i hvert fald formanden, Jørn Jensby.
“Vores låneaftale udløber i år, men vi har netop fået aftalen fornyet, så vi kan fortsætte som forening med ret til at benytte Birkelundgaard indtil udgangen af 2020. Det betyder, at vi kan disponere over haven, gårdspladsen, laden, længerne og garagen til den tidligere portnerbolig”, siger Jørn Jensby.

Renovering i fuld gang

“Samtidig er renoveringen af laden i fuld gang. Vi regner med at arbejdet er færdigt en gang i april, så vi kan holde officiel indvielse af laden 21. maj”.
Processen med renovering af den gamle lade var sat i gang, inden dette års budget med massive besparelser overalt blev vedtaget. Så laden isoleres og istandsættes.
Men der er ikke penge til f.eks. inventar, lys og anden “luksus”.

Glad for renoveringen

Alligevel er Kulturhuset Birkelundgaard meget glad for renoveringen. Den betyder nemlig, at der kan holdes arrangenter året rundt.
“I 2016 skal vi f.eks. have et julemarked, og det kommer blandet andet til at foregå i laden”, siger Jørn Jensby.
Andre år har man forsøgt at holde arrangementer i vinterhalvåret inde i laden og forsøgt at varme den op...men der var alligevel så bidende koldt, at det i praksis har været umuligt.
Julemarkedet 2016 finder sted i weekenden den 10.-11. december.

Programmet klart

“Ellers er vores program for det kommende år fastlagt – i de store linjer”, siger Jørn Jensby.
“Af det kan jeg f.eks. fremhæve noget nyt: Den 9.e sammenkomst for Nordic Harp Meeting, der er et arrangement omkring gamle nordiske strengeinstrumenter, holdes på gården. Her mødes professionelle musikere med amatører og instrumentbyggere for at spille sammen og diskutere traditioner og alt, som har med disse instrumenter at gøre.
Der bliver øvedage, inden det går løs med stor koncert på originale, gamle strengeinstrumenter i laden”.
Og så bliver der naturligvis også i 2016 Opera Galla. Planlægningen er i fuld gang, og vi sigter igen på en stor musikalsk oplevelse – med overraskelser”.
“Vi har besluttet at holde den samme forholdsvis lave pris, som hidtil, fordi alle skal have råd til at komme til Opera Galla”.
2016 vil desuden byde på forskellige foredrag, ”Kom og Grill med”, Albertslund Musikfestival, det traditionsrige kunsthåndværkermarked og andre arrangementer – efter samme opskrift som vi kender.

Flere unge med

“Vi vil meget gerne have flere unge med til arrangementerne på Birkelundgaard. Vi sigter derfor på at der i tilrettelæggelsen af programmet for 2016 også er noget for de lidt yngre. Men kunne også forsøge et samarbejde med Musikskolen”, siger Jørn Jensby. Han ser også gerne flere unge besøgende til de foredragsaftener, der skal holdes. Det gælder om at satse på foredrag, der tiltrækker både unge og lidt ældre borgere.

En god forening

“Vi har fået en god forening – på seks år har vi små 600 medlemmer. Det skyldes først og fremmest et godt venskab internt i foreningen. Vi fungerer godt socialt på kryds og tværs. Ved arrangementer hjælper rigtig mange til, ja der er ofte rift om at få lov til at være med til at afvikle arrangementerne, og mange har deres “faste pladser og gøremål” hver gang”.
Foreningen starter året med generalforsamling i februar, og man håber naturligvis på endnu flere medlemmer i 2016.
Har man lyst til at melde sig ind, kan det ske på www.kulturhusetbirkelundgaard.dk

Publiceret 04 January 2016 10:00

SENESTE TV