Borgmesteren om letbane-forhaling:

Staten må stå ved sine løfter

"Letbaneselskabet er klar til at gå i udbud, og så er det himmelråbende, at der rejses tvivl om letbaneprojektet på et useriøst grundlag", siger en vred borgmester Steen Christiansen

Af
Jørgen Brieghel

To minutter før den endelige vedtagelse af Letbanen skulle finde sted, er sagen sendt til ny udvalgsbehandling. Det er sket, fordi en tidligere medarbejder ved Cowi har stillet spørgsmål ved projektets økonomi og vurderet, at det vil blive dobbelt så dyrt. Den udmelding har fået Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti til at begære sagen til ny udvalgsbehandling. "Det er himmelråbende, at der – to minutter før, anlægsloven skal vedtages i Folketinget - rejses tvivl om økonomien i projektet på et helt useriøst grundlag", siger borgmester Steen Christiansen (S). Borgmestrene i kommunerne langs den kommende letbane holdt onsdag krisemøde i Gladsaxe, og der er utilfredshed med sagens gang – også ind i den borgerlige lejr.

Om budgettet

Cowi-medarbejderen mener, at man skal lægge trafikomkostninger og eksternt betalte ledningsomlægninger på prisen. Cowi tager afstand til udtalelsen i bladet Ingeniøren: "Cowi kan ikke genkende de fremsatte påstande, herunder at konkrete anlægsarbejder ikke skulle være medtaget i budgettet, således at projektets samlede anlægsbudgettering skulle være mangelfuldt", skriver pressechefen Charlotte Holm i en kortfattet mail til Ingeniøren. "Cowi kan bekræfte, at alle besluttede tilkøb er indeholdt i budgettet, og at trafikanternes omkostninger ikke skal indgå i anlægsbudgettet", skriver hun.

Fælles udtalelse

Steen Christiansen siger efter mødet med kommunerne i Letbanen: "Vi har vedtaget en fælles udtalelse til Folketingets transportudvalg. I den pointerer vi, at der er indgået en aftale med staten om byggeri af letbanen, og der er brug rigtig mange kræfter og ca. 400 mio. kr. allerede på projekteringen. Derfor forventer vi naturligvis, at staten står ved sine løfter". Steen Christiansen siger, at der er nervøsitet blandt kommunerne. "Vi frygter, at vi er ved at blive taget som gidsler i en transportdiskussion mellem Øst- og Vestdanmark, og at modstanderne får held med at forpurre projektet, så der i stedet bruge penge på projekter andre steder". Lyngby generer uroen "Der er to urocentre omkring letbaneprojektet", siger Steen Christiansen. "Det ene er Lyngby, hvor det lokale konservative folketingsmedlem har genereret opstandelsen. Det andet er den jyske mafia, som er stærk". "Men det er vigtig at slå fast, at hovedstadsområdet står over for et massivt trængselsproblem, som skal løses. Letbanen kan gøre det. Og det er i øvrigt første gang, vi får etableret en længe ønske transportmulighed, der går på tværs af fingrene i den gamle fingerplan. Samtidig har kommunerne langs banelinjen lagt deres erhvervs- og boligudvikling i tillid til den aftale der er indgået. I Albertslund vil det betyde rigtig meget for den fremtidige udvikling af Hersted Industricentrum". Letbanen kommer ikke til at gå gennem Albertslund, men den vil løbe langs Ring 3 og dermed kunne forsyne borgere med ærinde i kommunens østlige del – det vigtige industriområde. Transportministeren skal i samråd om sagen på onsdag.

Publiceret 10 April 2016 09:00

SENESTE TV