Her er Albertslunds bud på navnet på den nye letbanestation

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til navnet på den kommende letbanestationen ved Hersted Industripark

Af
Jørgen Brieghel

"Glostrup Nord". Det er forslaget til navnet på den nye letbanestation, som skal ligge ved Hersted Industripark, men i Glostrup Kommune. Det er aldrig let at opnå enighed om navne, og flere forslag har da også været på bordet – og er det stadig. Stationen ved Hersted Industripark skal ligge tæt ved kommunegrænsen til Albertslund Kommune. Stationen kommer til at betjene virksomheder og borgere i det nordlige Albertslund, herunder medarbejdere og gæster i Hersted Industripark, borgere i Herstedøster og besøgende til Vestskoven og Hersted Høje. Derudover vil også borgere og skolebørn i særligt Hvissinge i Glostrup bruge stationen. Det første navn, der var i spil, varslet og ret: "Hersted Industripark". Men i Albertslund kommunen har man vurderet, at 'Hersted Industripark' har en lidt gammeldags klang og afspejler hverken den faktiske brug af området til lager, logistik, DOLL og smart city. Derfor foreslog forvaltningen til kommunalbestyrelsen, at stationen skulle kaldes 'Vestskoven'. Så kom der indvendinger, og kort fortalt endte hele sagen med, at borgmesteren tog en snak med Glostrups borgmester. Det er nemlig sådan, at Hovedstadens Letbane bestemmer, hvad stationernes navne skal være. Men kommunerne kan byde ind, og her hjælper det med fælles fodslag.

Tror vi kan nå til enighed

"Jeg tror, at vi kan nå til enighed med Glostrup om at foreslå, at den nye station kommer til at hedde 'Glostrup Nord'", sagde borgmester Steen Christiansen (Soc.) på kommunalbestyrelsesmødet. "Hvorfor så lige det navn? Jo, for Glostrup vil inden for de kommende 5-10 år opleve en udvikling, hvor man får letbanen, i forvejen har S-togene og busserne og formentlig får mere regional togtrafik. Glostrup står for at blive et centralt trafikknudepunkt, og her giver det mening at se Letbanen som en del af det samlede billede. 'Glostrup Nord' vil give området en umiddelbar identitet", mente Steen Christiansen. "Hvis der ikke kan opnås enighed med Glostrup, foreslår Albertslund navnet 'Hersted' station".

Burde have talt med virksomhederne

Brian Palmund (V) var ked af, at man ikke tidligt i forløbet havde taget en snak med virksomhederne i Hersted Industripark om navnet. "Når nu det spås, at Letbanen får stor betydning for områdets udvikling, havde det være på sin plads at tale med virksomhederne", sagde han, men understregede, at Venstre kunne acceptere navnet 'Glostrup Nord'. Leif Pedersen (SF) sagde, at man som albertslunder nok gerne ville have byens identitet ind i billedet, og derfor er f.eks. navnet 'Hersted' fint. "Men vi må også se det i et større perspektiv, og vi synes 'Glostrup Nord' er et godt kompromis", sagde han. Lars Gravgaard Hansen (Kons.) spurgte, hvor stor sandynlighed der er for, at Glostrup og Albertslund kan blive enige om navnet. Borgmesteren mente, at det var en snak, man skulle tage efter kommunalbestyrelsesmødet. Herefter blev forslaget til navnet 'Glostrup Nord' vedtaget – og det blev vedtaget, at opnår man ikke enighed, foreslår Albertslund 'Hersted'.

Publiceret 21 October 2016 11:00

SENESTE TV