DEBAT:

Den glemte del af historien om Vestskovens start

Hans Henrik Nielsen Orchidevej 1

Vestskoven fylder rundt, og det har givet mange lyst og lejlighed til at fortælle historien om Vestskoven.
Hvis historien om Vestskoven skal være komplet, må den nødvendigvis også indeholde historien om opstarten.
Jeg har hverken tidligere eller nu i forbindelse med fødselsdagen, stødt på historier der indeholdt sandheden om opstarten af Vestskoven.
I den forbindelse er der grundlag for at hive 2 gamle historik-travere ud af stalden.
-Den ene er den velkendte med at det er sejrherren der skriver historien.
-Den anden er. Hvis et samfund ikke kan sin historie, er der store chancer for at den gentager sig.
 
Herstedernes kommune, som Albertslund hed dengang, havde i mange hundrede år huset agerdyrkere. Dels er det noget at Nordeuropas bedste kornjord, dels ligger København i nærheden som en god og stabil aftager af fødevarer.
Efter krigen da udflytningen fra Københavns brokvarterer tog fart og blev til en tilsvarende indvandring i Herstedernes kommune var det til at begynde med til fælles glæde. Byggeriet og dermed væksten steg.
 
Men den kulturelle forskel på indvandrerne og de oprindelige beboer var stor. For landmændene var det at eje sin gård og kunne lade den gå videre til næste generation vigtigt.
Landbrug og selveje var for indvandrerne at ligne med godsejere, ligesom dem der ejede en virksomhed stor eller lille hurtigt kom i kategorien kapitalist.
Udtrykkene kapitalist og godsejer fremkaldte nærmest væmmelse og foragt hos den gennemsnitlige indvandrer.
Da indvandrerne kom i flertal og overtog kommunalbestyrelsen, var det derfor helt i overensstemmelse med deres opfattelse af ret og rimelighed at de satte magt bagved beslutningen om at der skulle leveres agerjord til etablering af en Vestskov.
 
Kommunalbestyrelsen havde ret til at udskrive og inddrive ejendomsskat.
Andre kommuner i landet havde en ejendomsskat på landbrugsjord på 3-7 promille af ejendomsværdien.  
Den gang var der ikke noget lovmæssigt loft over ejendomsskatten. Og der var formentlig ingen der dengang havde fantasi til at nogen kommune ville udnytte det manglende skatteloft.
 
Men den nye kommunalbestyrelse brugte ikke alene sit ret til at hæve ejendomsskatten til højder der lå langt over hvad der tidligere var set i Danmark. Man gjorde det også på en særlig ondskabsfuld måde.
Kommunalbestyrelsen ændrede skatten hvert år i store spring på 5-10 promille. F.eks var skattepromillen i 1972 70 promille i 1973 80 promille og i 1974 85 promille. (mere end 10 gange højere end de højeste i andre kommuner)
Det gjorde at landmændene ikke kunne forudsige deres udgifter, og dermed fik svært ved at låne penge i banken. På et tidspunkt var bankrente og skattepromille så høje at en landmand i Albertslund, i realiteten skulle købe sin egen gård hvert 7. år
De uforudsigelige høje skatter fik generationsskifterne til at gå i stå. De unge landmænd flyttede fra kommunen og privat køb og salg af landbrug stoppede.
Denne form for ejendomsbeskatning blev et formidabelt våben i hånden på statens opkøber af jord til Vestskov. Den senere så berømmet skovridder Laumann Jørgensen der forstod at bruge dette våben. Kort sagt forhandlede han ikke om prisen på en ejendom, han dikterede den.
På under 10 år sluttede landbruget i kommunen.
I et samfund, hvor de politiske magthavere med loven i hånden gennemfører åbenlyse urimeligheder, kan det let medføre voldelige svar.
Den gang lå der jagtvåben på alle ejendomme og enkelte talte om at bruge dem, men det var der ikke opbakning til.
Derimod, da landmændene ikke rigtig kunne få hjælp nogen steder og følte sig i strid økonomisk modvind. Besluttede de sig for at kører ned og spærre kommunekontoret med deres traktorer. Denne beslutning blev dog ikke bragt til udførsel, da en af talsmændene vendte på en tallerken og hellere ville leve et liv i rygvind som entreprenør for Skovstyrelsen.
 

Publiceret 11 April 2017 06:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV