Påske i Vestskoven:

Se skovens nye kalve

Her i påsken er det oplagt at tage på tur i Vestskoven og nyde foråret

Af
Jørgen Brieghel

Buske og træer er så småt begyndt at få små nye blade, og dyrene har også travlt. Der er syngende fugle overalt i træer og hegn, og nu er de første kalve af de flotte skotske højlandskøer også blevet født. ”Den første kalv blev født den 3. april, et par dage efter var der tre nye kalve, og herefter kommer de næste én efter én, så der lige om lidt vil være noget over 20 kalve!”, siger skovløber Bo Bjerregaard fra Naturstyrelsen. Han har det daglige opsyn med køerne. ”Dyrene er flyttet fra den store fold, der strækker sig ind mellem træerne, så de nu alle går i den fold, vi kalder Østbakkefolden. Det har vi gjort, så vi dels nemt kan holde øje med dyrene, når de kælver, og dels for at undgå at skovgæsterne kommer for tæt på de nye små kalve. De skal have lov til at vænne sig til moren og alt det nye, uden at blive forstyrret”. Når kalvene er vokset sig lidt større vil de igen blive lukket ud i den store fold, så vi kan få græsset alle arealerne af.

Vigtige naturplejere

Ud over at højlandskvæg er flotte dyr, har de andre funktioner, hvor den vigtigste er naturpleje ved at skabe lys og luft, så hele arealet ikke vokser til i højt græs og buske. Skovfoged Jens Juelstorp fra Naturstyrelsen forklarer: ”Græsning er i høj grad med til at give variation, skabe lysåbenhed samt give gode livsbetingelser for særlige arter af planter og dyr, der netop er knyttet til gamle, lysåbne løvskove – eller til store dyr og deres gødning. Græsning kan ligeledes være centrale elementer i at genskabe naturlige overgange mellem krat, åbne overdrev og heder!”

Heldigvis er mor ikke ret langt væk – selv om det er lidt træls, at jeg så skal i bad! Foto: Naturstyrelsen

Heldigvis er mor ikke ret langt væk – selv om det er lidt træls, at jeg så skal i bad! Foto: Naturstyrelsen

Publiceret 11 April 2017 06:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Albertslund Posten
SENESTE TV