Venteliste til plejeboliger:

Ældre ind i pavilloner

Der er akut behov for plejeboliger i Albertslund. Nu er en plan vedtaget

Af
Jørgen Brieghel

I løbet af det kommende års tid vil vi kunne se ældre flytte ind i plejeboliger, som er indrettet i pavilloner.
Det er et af elementerne i den handlingsplan for plejeboligområdet, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen på mødet før sommerferien.
Albertslunderne bliver ældre, og mange når dertil, hvor de har brug for en plejebolig. Men det er ikke let. Selvom kommunerne har en plejeboliggaranti, som siger at der skal skaffes en plejebolig inden for 60 dage, er det ikke muligt. Ventelisten til en plejebolig er stigende.
Der er også et stigende behov for pladser til demente.
Kommunalbestyrelsen vedtog i februar at sætte gang i byggeriet af Albertshøj etape 3 – et nyt tårn med plejeboliger m.v. i forlængelse af det nuværende. Men byggeriet ventes først færdigt 2020. Der skal også bygges på den ledige grund ved Humlehusene. Her indrettes pladser til demente. Men også det tager tid.

Det blev vedtaget

Kommunens afdeling ”Sundhed, Pleje & Omsorg” har en række muligheder for at hjælpe borgere, som har behov for pleje:
Borgere i eget hjem tilbydes den hjælp, der svarer til deres behov.
Borgere der er godkendt til en plejebolig får at vide, at de gerne må søge i andre kommuner.
Der arbejdes med andre ting, som kan være med til at udnytte den bestående kapacitet af plejeboliger bedst muligt.
Men mere skal ske.
Planen for det skulle politikerne behandle på mødet 22. juni.
Her blev det vedtaget:
- at der udarbejdes forslag til budget 2018 om at bygge yderligere demensegnede plejeboliger på grunden ved Humlehusene,
- at forvaltningen fortsætter med nuværende strategi for at håndtere den stigende venteliste på plejeboligområdet,
- at det besluttes hvorvidt der skal etableres midlertidige pavilloner og at det skal indgå i forhandlingerne for budget 2018.

Ældre ind i pavilloner

Brian Palmund (V) mente, at der skulle sættes turbo på fremskyndelsen af plejeboliger. Derfor ønskede han vedtaget en målsætning om, at Albertslund Kommune inden for 12 måneder vil leve op til plejeboliggarantien.
Nils Jensen (Soc.) formand for velfærdsudvalget, forklarede, at der sådan set ikke ser så mange borgere på venteliste. Tallet har ligget nogenlunde jævnt og med et lille fald til slut. Men det er ventetiden, der er for lang. Nogle venter helt op til 147 dage, før d tilbydes en plads.
”Vi har set midlertidige pavilloner i Brøndby, som er indrettet til plejeboliger. De er gode og effektive”, sagde han.
Leif Pedersen (SF) var også med på idéen om pavilloner. Han gav det dog en bemærkning med på vejen:
”Det er rigtig Albertslundsk. Da man flyttede til byen i sin tid, kom ens børn i pavilloner, fordi der manglede institutionspladser. Nu kommer man så selv i pavillon som gammel. Det er en cyklus fra vugge til grav!”
Allan Høyer (DF) syntes også om idéen med pavilloner. Og han kunne støtte Venstres forslag om en 12-måneders målsætning.

Riv ikke Albo ned

Ebbe Rand Jørgensen (Enh.) syntes det var en god idé at bygge yderligere ved Humlehusene, men det tager jo tid, påpegede han.
”Derfor er det mest logiske forslag, det som vi i øvrigt selv stiller forslag om, nemlig at vente med at rive Albo ned, indtil vi har de andre plejeboligpladser klar”, sagde han.
Morten Bjørn (Rad.) mente, at der måtte sættes mere skub på byggeriet ved Humlehusene. ”Det kan vi vel beslutte i en fart, så vi allerede 1. januar kan gå i gang med at bygge”, mente han.
Lars Gravgaard Hansen (Kons.) foreslog, at man forhandlede om at kunne bruge nogle af de gode bygninger på arealerne omkring Vridsløselille Statsfængsel. ”Det er bedre end at finde egnede placeringer til barakker”, mente han.
Efter en længere debat var der afstemning.
Som nævnt tidligere blev det vedtaget at sætte gang i ekstra byggeri ved Humlehusene, at arbejde videre med den nuværende plan for håndtering af ventelisten og at arbejde med planer for plejehjems-pavilloner.
Endelig vedtog kommunalbestyrelsen Venstres forslag om at stræbe på at overholde plejehjemsgarantien inden for 12 måneder. SF undlod at stemme, fordi de ikke kunne få klarhed over konsekvenserne, hvis nu bestræbelserne ikke lykkes.

Publiceret 01 July 2017 05:00

SENESTE TV