Plejepersonalet skal ikke længere klare rengøringen

En fejlbeslutning bliver nu rullet tilbage, som det blev sagt på kommunalbestyrelsesmødet

Af
Jørgen Brieghel

Fra 1. september bliver det Rengøringsafdelingen, der skal gøre rent hos beboerne på Albertshøj og i Humlehusene. Og ikke plejepersonalet.
Det har kommunalbestyrelsen i enighed besluttet på mødet før sommerferien.
Nils Jensen (Soc.) formand for Velfærdsudvalget, forklarede:
”Når plejepersonalet skulle stå for rengøringen, var det ud fra en idé om, at det kunne være en aktiverende og forebyggende handling, der kunne skabe aktivitet og nærvær mellem beboere og kontaktperson. Men beboerne i Humlehusene og Albertshøj har et komplekst plejebehov og lavt funktionsniveau, der ikke gør det muligt at inddrage beboerne i rengøringsaktiviteten, hvorfor målet om aktivitet og nærvær ved at plejepersonalet foretager rengøringsopgaven ikke indfries. Derfor foreslås en professionalisering af rengøringsopgaven”.

Bruge kræfterne anderledes

”Vi har desuden hørt fra personalet, at de undrede sig over, at de skulle bruge energi på rengøring, når beboerne ikke kunne være med, og når de bedre kunne bruge deres kræfter på andre opgaver”, sagde Nils Jensen.
Leif Pedersen (SF) sagde, at han var tilfreds med den nye løsning, hvor rengøringsafdelingen gør rent og plejepersonalet drager omsorg for borgerne.
”Vi skal huske, at da vi indførte ordningen i forbindelse med budgetaftalen for 2016, var det fordi vi forestillede os, at når personalet gjorde rent hos beboerne, var det en god måde at få omsorgstid med beboerne. Det handlede ikke om at borgerne selv skulle være med, kun om at man så havde lettere ved at komme i dialog med borgerne. Men det holdt ikke. Det er typisk vikarer, der har stået for rengøringen. Vi må erkende, at vi lavede en fejl, og vi er glade for, at den nu rulles tilbage”, sagde Leif Pedersen.

Fremragende forslag

Brian Palmund (V) syntes, det var et fremragende forslag.
”Vi var imod forslaget i sin tid, hvor det blev fremlagt som en genial måde at spare på at lade plejepersonalet gøre rent. Vi synes nu, det er bedre, at professionelle rengøringsfolk tager sig af den opgave”, sagde Brian Palmund.
Helge Bo Jensen (Enh.): ”Det er rigtig fint at rette en tidligere, ikke så klog beslutning. Det støtter vi, selvom vi ikke var med i det budgetforlig, der i sin tid vedtog ordningen. Læg i øvrigt mærke til, at prisen for at få professionaliseret rengøringen er meget billig. Måske skal vi overveje at få rengøringsafdelingen til at overtage al rengøring”, sagde Helge Bo Jensen.
Herefter blev indstillingen vedtaget i enighed.

Fakta
Udgifterne til professionalisering af rengøringsopgaven er ca. 296.000 kr. pr. år,
Pengene tages fra midlerne til trivselsindsatsen på plejeboligområdet. Her var der fejlagtigt afsat 500.000 kr. i 2018 og frem.

Publiceret 11 July 2017 05:00

SENESTE TV