Klar til valgkamp:

Det skal Socialdemokratiet måles på i 2020

Socialdemokratiet er ude med kommunalpolitisk program ”Fælles om fremtiden”

Af
Jørgen Brieghel

”Fælles om fremtiden” skal forstås på flere måder.
Titlen på det nye kommunalpolitiske program fra Socialdemokratiet i Albertslund er skabt i fællesskab af medlemmerne, og det er udtryk for holdningen til udviklingen af Albertslund de kommende år.
”Siden februar har medlemmerne arbejdet med programmet. Det er bl.a. sket i fire grupper”, fortæller Finn Stubtoft, formand for partiforeningen. ”Helt konkret har 60-70 medlemmer sat deres præg på programmet. Det favner bredt og udtrykker mange gode holdninger. Siden er programmet justeret til af Flemming Jørgensen, Steen Christiansen og mig. Det er til slut fremlagt for alle medlemmer på generalforsamlingen – og vedtaget her med 16-18 ændringsforslag”.
”Jeg er meget stolt over den måde, medlemmerne har været inddraget på. Vi har fået et godt resultat, der udtrykker det, vi skal måles på i 2020 – for vi får forhåbentlig chancen for at sidde fire år mere i kommunalbestyrelsen!, siger Finn Stubtoft.

Realistisk program

”Programmet er på 18 sider – og vi laver senere en pixi-udgave. Vi ikke skrevet mere i programmet, end vi forventer at kunne gennemføre. Det er et realistisk program, men det er absolut fyldt med visioner!”, forsikrer Flemming Jørgensen.
”Noget af det vigtigste for os er byens fremtidige udvikling. Vi står og skal i gang med at planlægge nye boligområder på Hyldagergrunden, fængslet og i Albertslund Centrum. Det er vigtigt, at vi planlægger et så varieret boligudbud som muligt. Små og store boliger. Seniorboliger. Mulighed for fællesskaber. Noget for alle”, siger Flemming Jørgensen. ”Nye boliger er også vigtige for at sikre, at kommunen fortsat har råd til at yde en ordentlig velfærd til borgerne.”
”Velfærd er ikke bare noget vi har. Vi skal have gode forhold for de svage og de syge. Som noget nyt har vi i vores program også valgt at fokusere på de pårørende. De bliver ofte glemt. Måske især når vi taler om demente”.
I programmet står der bl.a.: ”Pårørende, der hjælper et svagt familiemedlem, skal kunne få hjælp og støtte til at klare opgaverne. Det kan være via tilbud om aflastning, pårørendekurser, afløsning, praktisk hjælp, hjælpemidler, netværksgrupper samt eventuel henvisning til demens- og pårørendekonsulenter”.

Børn og unge

Et andet vigtigt emne er børn og unge, mener Socialdemokratiet.
”Det skal være attraktivt at være ung i Albertslund”, siger Marianne Burchall. ”De unge skal have gode steder at hænge ud. Det er f.eks. Forbrændingen. Vi lægger desuden op til, at de unge selv skal spørges, hvad de ønsker af Albertslund, så de har lyst til at blive herude i stedet for at søge mod København”.
”Børnene skal have gode forhold i daginstitutionerne, og folkeskolen skal videreudvikles efter planen ”Skole for alle”. Det betyder at vi skal finde potentialet i hvert barn, hvor feedback og træning er med til at få det bedste frem i alle – også de svageste”.
”Vi skal have styrket fagligheden, og niveauet skal højnes for alle. Vi skal ikke have et A- og et B-hold. Vi skal have bedre fysiske rammer, så de stimulerer læring og trivsel. Skolen som arbejdsplads skal være attraktiv, så lærernes og pædagogernes trivsel bliver høj. Vi ønsker at tiltrække og fastholde fagligt dygtige og engagerede medarbejdere”, siger Marianne Burchall.
Gymnasiet er allerede i byen, og der bygges nyt om få måneder.
Med det håber Socialdemokratiet, at der kan udvikles et spændende uddannelsesmiljø i byen, så der også kan tiltrækkes flere ungdomsuddannelser.

Kultur og fritid

Kultur og fritid er et tredje, vigtig emne.
Kultur skal også fremover være et af byens fyrtårne og have høj prioritet. MusikTeatret og biblioteket er bærende kræfter, står der i programmet.
Hele idrætsområdet og det frivillige foreningsarbejde vil fortsat være en stor del af den socialdemokratiske kulturpolitik.
”Foreningslivet er vigtigt, og vi vil hjælpe og understøtte, så foreningerne får de bedste muligheder”, siger Marianne Burchall. ”Vi har bl.a. tanker om at tiltrække flere unge til foreningerne ved at tilbyde klippekort, så man kan prøve forskellige idrætsaktiviteter og se, om det er noget at satse på”.
”På idrætsområdet er ønsket helt overordnet at styrke Albertslund Stadion. Hvis vi skal bygge videre på stadion, er det vigtigt at brugerne er med, og vi lægger op til et samarbejde med private. Men for os er det også vigtigt, at motion og idræt tilbydes i hele kommunen, ikke kun ved stadion”, siger Marianne Burchall.
Målet er stadig at styrke breddeidrætten men samtidig støtte og opmuntre den mere konkurrence- og eliteprægede idræt.

Det risikerer man!

Det kommunalpolitiske program kommer rundt om mange flere emner, og det kan hentes på hjemmesiden www.socalb.dk
”Programmet er ikke bare en opsummering af alt det gode, vi har været med til at skabe i de år, vi har været en del af det politiske flertal”, siger Finn Stubtoft. ”Det er et bud på fremtidens fokusområder. Man kan læse i vores program, hvad man ”risikerer” at få, hvis Socialdemokratiet fortsat kommer til at stå i spidsen for denne by. Vi er friske på at stå til regnskab for vores mål. Vi vil gerne invitere borgerne til et offentligt møde om 2-3 år, hvor vi kan stå til ansvar for de mål, vi har sat os i programmet”.

Publiceret 26 July 2017 06:00

SENESTE TV