Fik afslag:

Herstedvester Skole får ikke kortere skoledage

50 skoler i Danmark fik grønt lys, Herstedvester Skole var ikke blandt

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Herstedvester Skole har ikke fået lov at dispensere fra skolereformen ved som et forsøg at indføre kortere skoledage.
Skolen var som den eneste i Albertslund med i den pulje af skoler i Danmark, der ansøgte Undervisningsministeriet om at benytte sig af et rammfeorsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen og om rammer og principper for deltagelse.
50 skoler i Danmark har, som omtalt i flere medier, fået grønt lyst, men Herstedvester Skole var altså ikke iblandt.
Som tidligere omtalt godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde i april, at Herstedvester Skole skulle være blandt ansøgerne. De tre øvrige skoler i kommunen har ikke ønsket at indgive en ansøgning.

SFO ikke indenfor rammerne

I afslaget til Albertslund Kommune skriver ministeriet blandt andet, at skolens planer om at øge åbningstiden i SFO ikke falder indenfor rammerne af forsøget.
“Det er anført, at skolen, ved at indføre kortere skoledage for indskolingseleverne, skal åbne SFO'en klokken 13 tre dage om ugen. Dermed øges SFO'ens åbningstid med tre timer ugentligt. Derfor konverteres tre af pædagogernes understøttende undervisningstimer pr. klasse i skolen til SFO'en, for derved at kunne bemande SFO'en i den øgede åbningstid. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan ikke godkende ansøgningen”, skriver ministeriet.
En udvidet åbningstid i SFO var dog langt fra det eneste element i Herstedvester Skoles ansøgning. Det fremgik også, at skolen “vil have øget fokus på en naturfaglig didaktisk tilgang i alle fag herunder, at alle klasser i indskolingen skal igennem et fagligt forløb med fokus på blandt andet kodning, innovative løsninger og konstruktion”, som det fremgik.
Samtidig ønskede skolen, at den kortere skoledag skal konverteres til, at 17 klasser kan komme igennem en holddelingsperiode på mellem 2 til 4 uger af 5 timers varighed.

Skal bidrage til læring

Men alligevel afviste ministeriet altså ansøgningen:
“Rammer og principper for deltagelse i rammeforsøget er blandt andet, at kommuner og skoler får mulighed for at iværksætte konkrete og afgrænsede pædagogiske kvalitetsunderstøttende indsatser, der giver øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov, herunder give øgede muligheder for afkortning af skoledagen. Det er en præmis, at de mere fleksible muligheder bliver anvendt på kvalitet i undervisningen og dermed til at igangsætte nye aktiviteter, der bidrager til elevernes læring”, lyder det blandt andet i  begrundelsen for afslaget fra Undervisningsministeriet.
Redaktionen håber at kunne indhente en kommentar senere fra Herstedvester Skole til ministeriets afslag.

Publiceret 08 August 2017 06:00

SENESTE TV