Opråb fra forældre:

Drop lukkeuger i SFO’erne

Lukkeugerne presser både børn, forældre og personale, skriver SFO-råd og skolebestyrelser i fælles udtalelse til kommunen

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Lukkeugerne i SFO'er og klubber er et stort problem for både børn, forældre og personalet og bør droppes igen.
Sådan lyder et opråb fra forældre til Albertslund Kommune. SFO-rådene på Herstedøster Skole og Egelundskolen og skolebestyrelserne på Herstedlund og Herstedvester Skole har i en fælles udtalelse til Albertslund Kommune gjort klart, at man ser flere problemer ved den ordning der blev indført som en del af budgettet for 2017.
Kommunalbestyrelsen besluttede i november sidste år at indføre to lukkeuger i sommerferien på både SFO- og klubområdet.
Beslutningen betød, at kommunens fire skoler blev parret to og to. Når en skoles SFO'er var lukket, så skulle de børn, som ikke havde andre pasningsmuligheder være på en SFO på den skole, de var parret med.
Læs forældrenes fælles udtalelse i sin fulde ordlyd her.

“Opbevaring”

I henvendelsen til kommunen fremhæver forældrene flere problemer ved lukkeugerne.
Blandt andet, at familier er sat i en vanskelig situation i forhold til planlægning af ferie, og at det for mange pædagoger er en stor belastning at skulle tage flere børn ind, hvoraf mange er nye og fremmede overfor SFO'en.
“De er selvfølgelig uddannet til at tage sig af børnene på en kvalificeret måde, men uanset hvor veluddannede pædagogerne er eller hvor gode intentioner de har, så er det svært at skulle tage sig af en stor gruppe børn, hvoraf en stor del af børnene af gode grunde føler sig utrygge ved at være et fremmed sted”, skriver Jonas Felbo-Kolding, formand for SFO-rådet på Herstedøster Skole, på vegne af forældrene, og fortsætter:
“Det har nærmest krævet, at hvert af de 'nye' børn blev mandsopdækket af en pædagog, hvilket slet ikke harmonerer med normeringen, når hele udgangspunktet har været, at der skulle spares penge. Når man så oveni lægger, at flere af SFO'ernes 'egne børn' har været der i de uger, hvor deres egen SFO var åben, fordi forældrene desperat har forsøgt at undgå at skulle sende børnene over i en fremmed SFO, har det betydet et stort pres på både personale og børn – ikke bare i lukkeugerne, men også i de åbne uger på hver side af lukkeugerne. Resultatet har været, at kommunens pasningstilbud i sommerferien udelukkende må betragtes som opbevaring af børnene for de forældre, som absolut ikke har andre muligheder.”
Læs forældrenes fælles udtalelse i sin fulde ordlyd her.

Ikke samlet ferie

Dermed føler mange familier sig nødsaget til at tage alle midler i brug for at få hverdagen med SFO'er og klubber til at hænge sammen, anfører forældrene.
“For de mindre heldige, eksempelvis den enlige forælder eller dem, hvor den ene har fastlagt ferie i andre uger, eller hvor vedkommende af andre årsager ikke er i stand til at få ferie lige i lukkeugerne, betyder det, at de enten kan vælge ikke at holde ferie sammen som familie, eller at børnene må sendes over på en fremmed SFO. Det skaber utryghed ikke bare hos børnene, men i høj grad også hos forældrene.”
Forældrene understreger, at man bakker op om personalet og i det daglige har tillid til lærere og pædagoger. Men at skulle aflevere børn i fremmede lokaler har gjort familierne utrygge:
“Konsekvensen i år har været forældre og børn, som grædende har måtte konstatere, at de ikke har været i stand til at få fri fra arbejde i de uger kommunen har fastlagt for dem”, skriver forældrene.
Lukkeugerne blev som nævnt vedtaget som en del af budgettet sidste år. Et flertal bestående af S, SF, DF, K og R stod bag. Det blev indføjet som en del af beslutningen, at ordningen skulle evalueres efter et år.

Læs forældrenes fælles udtalelse i sin fulde ordlyd her.

Publiceret 05 September 2017 05:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV