KV17-serie:

Alternativet vil have mere miljø, tillid og plads til iværksættere

Alternativet stiller op til kommunalvalget. Her præsenterer de to kandidater, Kenni Flink og Michael Jonasen partiets tre mærkesager

Af
Jørgen Brieghel

Alternativet stiller for første gang op til kommunalvalget i Albertslund. Det betyder travlhed for de lokale folk, som har været på gaden tidligt og allerede markeret sig som dem, der fik det første borgerdrevne forslag behandlet af kommunalbestyrelsen.
To af de kandidater, der kan stemme på til valget er Kenni Flink og Michael Jonasen.
”Vores tre mærkesager er ligesom vores tre bundlinjer for Alternativet på landsplan: den miljømæssige, økonomiske og den sociale bundlinje”, siger Kenni Flink.

Miljøet

”Albertslund er en grøn kommune, men der kan gøres meget mere”, siger Michael Jonasen. ”Vi foreslår, at man i forbindelse med ombygninger og træfældninger sørger for at tilplante byen med nye træer og buske. Æbletræer, pærer og buske med spiselige bær. Vi kan omdanne Albertslund til Danmarks største spisekammer. På den måde kan vi få skabt fødevarefællesskaber for borgerne og gøre det nemmere for folk at få adgang til sund kost, uden at det behøver koste noget. Vi ønsker at forhøje økologiprocenten i institutionerne. Den er ca. 90 nu, men skal blive 100 med en målrettet indsats”.
”Vi ønsker, at Albertslund skal være CO2-neutral kommune i 2025. Det skal bl.a. ske ved at indkøbe flere el-biler i forvaltningerne og ved at intensivere brugen af solceller – f.eks. på rådhuset. Og så ser vi gerne en mere opsøgende miljøforvaltning. Agenda Centrets gode aktiviteter skal styrkes, så de kan arbejde endnu mere med at få folk til at forbruge mindre CO2 og leve grønnere”.

Socialt

Mere tillid, mindre kontrol er overskriften for Alternativets ønsker på det sociale område.
”Der skal mere fokus på trivsel og livskvalitet på børneområdet”, mener Kenni Flink. ”Børn i dag bliver målt og vejet på, hvad de gør både socialt og fagligt. Det er en usund udvikling, som skaber stress og depression”.
”Der er brug for en målrettet antimobbe-politik, og så skal vi gøre noget for børn, som mistrives eller lever med svigt tæt inde på livet. Albertslund har en særlig udfordring ved, at her er mange alkoholmisbrugere. På landsplan lever hvert 5. barn i en familie med alkoholmisbrug, og her skal vi blive bedre til meget tidligt at sætte ind og fange de signaler, vi møder, så vi kan hjælpe børnene. Man kunne tænke sig, at vi oprettede et familiehus. Det er en investering, som vil tjene sig ind senere. Vi ser også gerne, at en institution et anonymt behandlingstilbud som Lænken kom til Albertslund”.
”På børneområdet mener vi, at det er forkert at spare. Ferielukningerne på SFO-klubområdet skal trækkes tilbage. Det har for stor virkning på de svageste børn, at der spares her. Det er et lille beløb sparet, men det gør en stor forskel, at vi har lukningerne”, siger Kenni Flink.
Og så ønsker Alternativet kortere skoledage og pengene ført tilbage til klub og SFO.
”På folkeskoleområdet ser vi gerne mulighed for mere kreativitet og mere fokus på håndværksfag, idræt og andre bløde fag, i stedet på lige fod med de boglige. Vi skal vende udviklingen og meget tidligt i skoleforløbet give børnene tilbud om at vælge de bløde fag. Fokuslinjer ud fra valgfag er en mulighed” mener Kenni Flink.
”Vi ønsker tilliden tilbage til de ansatte i dagtilbud og skoler. Der skal være fokus på børnene og på udvikling, nærvær, omsorg og dannelse. Det er vigtigt for os at ikke-boglige børn anerkendes for det de er gode til, og får en succesoplevelse”, siger Michael Jonasen.

Økonomien

Til Alternativets økonomiske bundlinje hører en vigtig ting: Iværksætterne skal have bedre vilkår.
”Albertslund skal være mere progressiv og genstarte iværksætteriet. Vi ønsker at gøre Albertslund til iværksætternes Mekka”, siger Kenni Flink.
”Vi vil forbedre og prioritere rådgivning vilkårene for iværksætterne. Det kunne være gratis advokathjælp, revisorhjælp og konsulenthjælp som er dyre omkostninger for en ny virksomhed. På den måde giver det en fordel at placere sin nye virksomhed i Albertslund. Man kunne fint forestille sig, at der blev ydet støtte til et iværksætterhus i Hersted Industripark. Det kunne trække nye iværksættere til og skabe synergi med erhvervslivet i området. Vi tænker, at frivillige kan inddrages, og det private og offentlige kan samarbejde i 4. sektor virksomheder”, siger Kenni Flink
”Og så ser vi gerne, at der nedsættes et nyt iværksætter-udvalg – gerne et 17.4 udvalg, som kan trække på folk udefra. Et udvalg, som kun virker for to år ad gangen for at skabe dynamik”, siger Michael Jonasen.
”Endelig vil vi åbne for et forsøg med borgerdrevne budgetter. Man taler om politikerlede. Det kan man gøre noget ved, ved at gøre en del af kommunens budget muligt for borgerne at prioritere i. Det kunne f.eks. være en del af kulturområdet vi satte fri: hvor man gav det frit: Hvad ønsker I jer, vi skal bruge penge på i Albertslund? Vi vil udfordre vanetænkningen og have et opgør med ”sådan plejer vi at gøre” have en ny politik – tilbage til borgerne”, slutter Kenni Flink.

Publiceret 12 September 2017 07:00

SENESTE TV