KV17-serie:

Venstre til valg på klarere politisk styring af skole, sundhed og beskæftigelse

Albertslund skal vise stærkere politisk vilje til at nå højere mål, mener Venstres Sofie Amalie Blomsterberg og Brian Palmund

Af
Jørgen Brieghel

VALG ”Det er tid til forandring. Punktum!”, lyder det fra Venstre Brian Palmund, borgmesterkandidat for Venstre. Han og kandidat Sofie Amalie Blomsterberg præsenterer tre af partiets mærkesager i forbindelse med kommunalvalget 21. november, og kendetegnende for alle tre er: ”Uden en stærk politisk vilje til at nå højere mål har vi ikke en chance. Det gælder både inden for skole, sundhed og jobskabelse”, mener de to.

Folkeskolen

Folkeskolen trænger til en løft, også selvom det har været den politiske målsætning i Albertslund i flere år i forbindelse med planen ”Skole for alle”.
”Efter midtvejsevalueringen af skole for alle, må vi konstatere, at vi ikke kan leve op til planens målsætninger”, siger Brian Palmund. ”For mange elever er ikke uddannelsesparate fra 9. klasse”.
Det har Venstre forslag til løsning på:
”Derfor vil vi have et loft på 22 elever i klasserne. Det vil give mere ro i undervisningen. Det vil koste nogle millioner, men pengene er givet godt ud. Det vil gavne lærernes undervisning og styrke eleverne. Ordningen vil kræve et spor mere og kan indfases over ti år”, siger Brian Palmund.
Mere niveaudelt undervisning er også en vej frem mener Venstre:
”I mange klasser er eleverne rent fagligt langt fra hinanden. Undervisningsmæssigt giver det en stor udfordring. I stedet skal man kunne samle elever på tværs af årgange og undervise. Så vil alle elever få mere ud af undervisningen. De fagligt svage vil blive styrket og de dygtigste vil ikke sidde og kede sig. Det vil også give mere koncentration og ro, når alle kan følge med”, mener Sofie Amalie Blomsterberg.
Endelig mener Venstre, at der er brug for at lave profilskoler i udskolingen.
”Det kunne f.eks. være, at nogle skoler arbejdede med idræt, naturfag, design eller it – og tænker de specielle fag ind i den daglige undervisning. På den måde vil skolerne bedre matche elevernes behov, og det vil styrke elevernes motivation og færdigheder”, siger Brian Palmund.
”Modellen kender vi allerede fra gymnasiet, hvor man specialiserer sig. Det kan fint overføres til folkeskolen, så man på mellemtrinet vælger den linje, man vil fortsætte på”, siger Sofie Amalie Blomsterberg.

Sundhed

Den almene sundhed hos albertslunderne skal være bedre, mener Venstre.
”Albertslund har desværre mange borgere med livsstilssygdomme som KOL og diabetes. Vi skal blive langt bedre til at forebygge. Det vil gavne borgerne og spare penge til hospitalsindlæggelser”, siger Sofie Amalie Blomsterberg og tilføjer: ”Sundhedshuset skal i højere grad være omdrejningspunktet”.
Brian Palmund supplerer: ”Oprindeligt var målet med Sundhedshuset, at det skulle være center for forebyggende arbejde. En opgørelse over husets anvendelse viser, at det kan blive meget bedre. Det skal være sådan, at hvis der er et sundhedsproblem i kommunen, skal Sundhedshuset kunne løse det”.
”Vi forestiller os, at en række sundhedsfaglige specialer som i dag ligger i regionerne kan rykkes ind i Sundhedshuset. Det kunne f.eks. være dialyse. I dag skal dialysepatienter rejse langt for at få behandling. Hvis det er i Sundhedshuset giver det nærhed, tryghed og tilstedeværelse at dygtigt, sundhedsfagligt personale i byen”, siger Sofie Amalie Blomsterberg. ”Det skal naturligvis ske i samarbejde med regionen”.
”Albertslund har også borgere, der er færdigbehandlede på hospitaler, men som af forskellige grunde ikke umiddelbart kan komme hjem. Vi har også en del genindlæggelser. Det skal vi blive bedre til at gøre noget ved, og der skal være et stærkere samspil mellem regionen og kommunen”, siger Brian Palmund.

Job til alle

”Traditionelt har Albertslund mange ledige”, siger Brian Palmund. ”En af årsagerne er, at vi ikke er gode nok til at skaffe jobs. Det har sørgelige effekter: Man er ikke en del af arbejdsmarkedet, økonomien er dårlig, og det kan være svært at være en god rollemodel for sine børn. Endelig betyder de mange ledige en dårlig økonomi for kommunen. Derfor skal vi blive bedre til at få folk i arbejde”.
”En god erhvervspolitik begynder blandt andet med, at Jobcentret yder en mere virksomhedsorienteret indsats. I andre kommuner er det normalt, at virksomhederne med jævne mellemrum får en henvendelse fra Jobcentret. Det får man ikke i Albertslund”.
”Jobcentret skal i meget højere grad undersøge og forstå virksomhedernes behov for arbejdskraft og så handle ud fra det. I dag får virksomhederne ikke tilbudt ledige, der matcher virksomhedernes krav. Jobcentret skal altså kende de lokale virksomheder og bane vejen for ledige i Albertslund”, mener Brian Palmund.
”Holdningen i Jobcentret er i dag, at den ledige selv har ansvar for at få et job. Vi synes, at det skal være Jobcentrets ansvar at henvise de rigtige ledige til de rigtige virksomheder”, supplerer Sofie Amalie Blomsterberg.
Venstre ønsker straksaktivering af uddannelsesparate under 30 år.
”I Greve har man haft succes med sige til de unge: Du skal i job eller uddannelse. Indtil da møder du hver dag på en adresse, og så tilbyder vi aktivering. Vi kan godt stille krav til de unge, og nogle vil have godt af et skub frem. I Greve har de reduceret den gruppe af ledige og sparet 21 millioner. Det vil vi også.”, mener Brian Palmund.
Kommunens erhvervspolitik generelt skal forbedres.
”Vores indsats over for erhvervslivet skal blive bedre og stimulere til ansættelse af flere medarbejdere og til at tiltrække flere, nye virksomheder”, siger Brian Palmund.
”DOLL er fint, men reelt har Albertslund brug for at tiltrække flere virksomheder, der passer til den arbejdsstyrke vi har. Vi har ikke mange ledige, højt specialiserede ingeniører herude. Vi kunne godt bruge flere servicefag”, siger Sofie Amalie Blomsterberg.
”Det kan bl.a. ske ved at sænke virksomhedernes dækningsbidrag. Vi ved godt, det bliver svært at gøre inden for de næste 4 år, sådan som kommunens økonomi er. Men det kan blive nødvendigt for at skabe udvikling på jobmarkedet”, mener Brian Palmund.
Venstre ønsker sig en filial af Jobcentret placeret i Hersted Industripark og ser gerne ansat en egentlig erhvervschef i Albertslund kommune.
”Vores næste erhvervsstrategi skal udvikles i samarbejde med erhvervslivet. Vi skal i det hele taget være langt mere offensive, end vi er i dag. Der skal en mere markant styring til og en politisk vilje til at nå højere mål. Det gælder ikke bare indenfor beskæftigelsen – men indenfor alle områder”, slutter Brian Palmund.
”Det er tid til forandring!”

Publiceret 10 October 2017 07:00

SENESTE TV