DEBAT:

Biotopia er drømmen om mere natur i byen

Arne Lie, Formand for Naturgruppen

I Albertslund er strategien at skabe 10 % mere natur i byen, ud fra sloganet ”50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund”.
I dag består Albertslund af 40 % & bebyggelse og 60 % park og skov.
Ud fra dette har Agenda Center Albertslund i samarbejde med Naturgruppen Albertslund nedsat arbejdsgruppen “10 % mere natur”, med det formål at skabe flere kvadratmeter natur (som f.eks. grønne tage, facade- beplantning og grønne permeable belægninger), samt skabe en rigere og mere mangfoldig natur i byen.
Vi skaber mere forskel natur på det samme areal, som giver mere biodiversitet.
På baggrund af ovenstående målsætning om 10 % mere natur er vi fremkommet med projektet ”Biotopia” i Birkelundparken, som efterfølgende er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Albertslund. Vi har netop haft den 3 arbejdsdagr, hvor vi knoklede fysisk hårdt for at få forlænget brændemuren og etableret et kvashegn, samt oprydning af plænen i Biotopia. I foråret får vi opskåret og flyttet de resterende træstammer, som vil indgå i Biotopia.
Fysisk er Biotopia koncentreret omkring Svinepytten (bassin T) i Birkelundparken og den lille beplantede ellipse nær Svinepytten i Birkelundparken.
I Biotopia søges Svinepytten genetableret som et vandhul med vand, og der etableres bl.a. et Sommerfugleland, Brændemure, et stort Insekthotel, en Blomstereng, Pindsvinebo, Fuglekasser, Vildroselund og ”Det frie klasselokale”, hvor skoleklasser og institutioner kan studere naturens mangfoldighed på nærmeste hold. Birkelundparken er fysisk beliggende midt mellem byens fire folkeskoler og derfor yderste velegnet som skolernes udendørslæringsrum. Biotopia vil også være til inspiration for haveejere, almene boligområder og grundejere i øvrigt. ”Her kan de tage ideer til sig og enkeltelementer med hjem til realisering i haver og på fællesarealer. Ideer, metoder og resultater kan også spredes til andre kommunale parker og arealer.
Til etablering og drift af ”Biotopia” er knyttet et netværk af frivillige med Naturgruppen og Agenda Centeret som tovholdere. Alle kan deltage i dette arbejde.
 

Opstart af kvashegn, de første grene er lagt.

Opstart af kvashegn, de første grene er lagt.

Insektbo etableres.

Insektbo etableres.

Publiceret 27 November 2017 10:49

SENESTE TV