Politikere i arbejdstøjet:

Nye udvalg vedtaget

Alle partier får plads i Økonomiudvalget, og der oprettes en post som 2. viceborgmester

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Valgkampen var slut, og arbejdstøjet var trukket på, da kommunalbestyrelsen mødtes tirsdag eftermiddag, en uge efter valget.
Det var for at vedtage en ny struktur for de udvalg, der skal arbejdes med de næste fire år.
Med andre ord vedtog den snart “gamle” kommunalbestyrelse retningslinjerne for den nye, der begynder sit arbejde den 1. januar.
Social- og Sundhedsudvalget bliver et nyt udvalg, der afløser Velfærdsudvalget. Mens Kultur- og Fritidsudvalget afløser Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget, og Beskæftigelsesudvalget bliver til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Derudover består de tidligere udvalg, Økonomiudvalget og Miljø- og Byudvalget. Som noget nyt får alle partierne plads i Økonomiudvalget, og der oprettes desuden en post som 2. viceborgmester, udover den nuværende borgmester og 1. viceborgmester.
Der blev også vedtaget en justering af vederlagende for formænd og almindelige medlemmer. samt en mulighed for at bemyndige forvaltningen til at varetage sagsbehandlingen af flere områder, end den gør i dag.

Mere til forvaltningen?

Beslutningerne blev ikke vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. På et møde, der varede en halv times tid, lod Enhedslisten og Dansk Folkeparti forstå, at man var imod både den nye udvalgs-struktur, vederlags-taksterne og forslaget om at bemyndige forvaltningen.
Helge Bo Jensen (Enh.) havde i sit indlæg også kritiske bemærkninger til posten som 2. viceborgmester, mens Danni Olsen (DF) mente, at der bør oprettes et Ældreudvalg.
“Vi er også bekymrede over mere bemyndigelse til forvaltningen. Det er det stik modsatte af, hvad vi gik til valg på”, sagde han.
Lars Gravgaard Hansen (Kons.) lod forstå, at han “ikke var bange for at lade forvaltningen træffe afgørelse i visse sager.”
Nils Jensen (Soc.) havde svært ved at se, hvad man skal med et Ældreudvalg:
“Hvad så med et førtidspensionist-udvalg? Alt der har med ældre at gøre, er jo fordelt på forskellige udvalg”, bemærkede han.
Hvem der får hvilke formandsposter i de nye udvalg, er endnu ikke offentliggjort. Men det forventes at ske snart.

Publiceret 30 November 2017 05:00

SENESTE TV