Skolerne i de seks europæiske lande besøger hinanden på tværs. Her fra et besøg i Irland.

Skolerne i de seks europæiske lande besøger hinanden på tværs. Her fra et besøg i Irland.

Skoler krydser grænser:

Arbejder sammen om bedre skolestart

Albertslund er med i EU-projekt med fem andre byer i Europa

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Hvordan sikrer man, at børn får den bedst mulige overgang fra dagtilbud til skoler?
Det spørgsmål er omdrejningspunktet for et stort anlagt EU-projekt, “Reception Project”, som seks byer i seks forskellige, europæiske lande er med i heriblandt Albertslund.
Tre skoler, Herstedvester og Herstedlund Skole og Brøndagerskolen, har fået tildelt en pose EU-penge for at udtænke nye ideer til en bedre overgang til skolelivet.
På Herstedvester Skole arbejder man for eksempel med hvad sproget gør, på Herstedlund Skole har man forstærket samarbejde med daginstitutioner, og på Brøndagerskolen har man fokus på musik.
De øvrige skoler er fra byer i Irland, Kroatien, Grækenland, Norge og Island. Skolerne udveksler erfaringer, dels gennem udvekslings-besøg hos hinanden, dels via en fælles hjemmeside, receptionproject.eu.
Her deles billeder og oplevelser med de projekter, der arbejdes med, fortæller Kirsten Schneider, musik- og børnekulturkonsulent i Albertslund Kommune og koordinator for EU-projektet.
“Det er rigtigt godt, at vi kan udveksle erfaringer og følge med i hinandens arbejde. Det giver ekstra energi i dagligdagen”, siger hun.
Projektet er sat til at vare tre et halvt år, og der har været sendt delegationer afsted til de andre deltagende lande.
“Til november næste år skal Albertslund være vært for et besøg fra de andre skoler”, fortæller Kirsten Schneider.

Man kan læse mere om projektet og de erfaringer der er indhøstet og se billeder fra besøgene på denne hjemmeside.

Publiceret 02 December 2017 05:00