Vi er klar til at tage udfordringen op, lyder det fra 19-årige Hediye Dilara Pekerman Temiz (Rad.), ny formand for Fritids-- og Kuilturudvalget, og 25-årige Kenni Flink (Alt.), formand for Temaudvalget. Foto: brie.

Vi er klar til at tage udfordringen op, lyder det fra 19-årige Hediye Dilara Pekerman Temiz (Rad.), ny formand for Fritids-- og Kuilturudvalget, og 25-årige Kenni Flink (Alt.), formand for Temaudvalget. Foto: brie.

Overraskende konstituering:

Unge og nyvalgte bliver udvalgsformænd

19-årige Hediye Dilara Pekerman Temiz (Rad.) og 25-årige Kenni Flink (Alt.) var de største overraskelser i konstitueringen. Få hele oversigten her

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

To unge, nyvalgte i kommunalbestyrelsen, 19-årige Hediye Dilara Pekerman Temiz (Rad.) og 25-årige Kenni Flink (Alt.) udgjorde de største overraskelser, da den nye kommunalbestyrelse tirsdag aften mødtes for at konstituere sig for de næste fire år.
Hediye Dilara Pekerman Temiz blev formand for Kultur- og Fritidsudvalget, mens Kenni Flink tog formandsposten i et nyoprettet Temaudvalg.
Dermed kan Hediye skrive “Danmarks yngste udvalgsformand” på visitkortet, og begge lod efter mødet forstå, at de er rustet og klar til opgaven - og vil være helt uanfægtet af, hvis nogen vil betragte dem som grønne og uerfarne i faget:
“Jeg er sikker på, at vi får meget opbakning og hjælp til arbejdet”, sagde Hediye D. P. Temiz selvsikkert, mens Kenni Flink nikkede.
“Vi kan tilføre noget nyt blod og nogle friske øjne på det hele”, sagde han og forklarede, at Temaudvalget skal arbejde med nye måder at lave politik på.

Formandsposterne

Udover de to fik flere andre del i “konstituerings-kagen”. Fordelingen er bredere denne gang end i den nuværende valgperiode, med fem partier der fik udleveret formands-kasketter.
Listen ser ud som følger:
Steen Christiansen (Soc.) blev som ventet igen borgmester og formand for Økonomiudvalget. Han bliver også formand for et nyt Udvalg for plejeboliger.
Marianne Burchall (Soc.) bliver ny formand for Børne- og Skoleudvalget.
Leif Pedersen (SF) fortsætter som formand for Miljø- og Byudvalget.
Nils Jensen (Soc.) bliver formand for Social- og Sundhedsudvalget, der tidligere hed Velfærdsudvalget.
Lars Gravgaard Hansen (Kons.) bliver ny formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Dogan Polat (Soc.) bliver formand for et nyt Udvalg for Byudvikling,
Susanne Storm Lind (Soc.) fortsætter som formand for Folkeoplysningsudvalget.
Og så er der altså de to unge formænd for Kultur- og Fritidsudvalget og Temaudvalget.
Steen Christiansen takkede for tilliden og lovede at stå i spidsen for et bredt samarbejde de næste fire år.

Steen Christiansen (Soc.) takkede for genvalget som borgmester og lovede bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen de næste fire år.

Steen Christiansen (Soc.) takkede for genvalget som borgmester og lovede bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen de næste fire år.

Publiceret 05 December 2017 21:38