Det skal Vestskoven have i fødselsdagsgave

Borgerne har foreslået ønsker for Vestskoven, da den fyldte 50 år. Nu er gaveønskerne besluttet

Af
Jørgen Brieghel

En jordhøj med hule. En oplevelsessti. Bedre legemuligheder. Flere vådområder. Bedre overnatningsmuligheder. Det er nogle af de gaver, som Vestskoven får som fødselsdagsgave. Skoven fyldte 50 år sidste år, og i den anledning opfordrede Naturstyrelsen i foråret borgerne til at komme med forslag til, hvad Vestskoven kunne ønske sig i fødselsdagsgave, Det blev til ca. 200 forslag fra 150 personer og organisationer. Der har været nedsat et dommerpanel med repræsentanter fra kommunerne, brugerne, pressen samt med Naturstyrelsen som sekretariat og formandskab.

Her er gaverne

Dommerpanelet har anbefalet, at Naturstyrelsen arbejder videre med at realisere følgende projekter: - Jordhøj med hule som skitseret af Mikael Hansen. - Oplevelsessti som skitseret af designgrupppen ”Holdbar”. - Der etableres to naturlegepladser hhv 400 meter nord og syd for Naturcenter Herstedhøje, hvor attraktionerne bliver, at børnene kan bygge huler, opsætte balancebomme mm. ved at bruge kvas og stammer. - Flere vådområder: St. Vejleådalen skal gøres vådere ved at lukke grøfter med respekt for, at fundamenterne til højspændingsmasterne skal stå tørt. Der etableres to-tre nye paddehuller på i alt ca 1500 kvm i Bymosen lige øst for Herstedøster. Der etableres to nye paddehuller på i alt ca 1000 kvm i folden lige syd for selve Herstedhøje. - En række række mindre, men konkrete forslag som kan realiseres som et led i skovens drift. Det er bl.a.: 34.000 kvm fordelt på 2 arealer hhv sydøst og øst for Risby overlades til naturlig tilgroning. Der skabes en ”Indvandringsskov” nord for den gamle boldbane i det tidligere højspændingstrace i 2019. Der etableres en ny stor lejrplads med bålhytte/shelter på sletten nord for Risby og syd for Lindegården.

50 års fødselsdagen blev bl.a. fejret på Skovens Dag i maj med åbent hus på Naturcenter Herstedhøje og træplantning i området. Foto: brie

50 års fødselsdagen blev bl.a. fejret på Skovens Dag i maj med åbent hus på Naturcenter Herstedhøje og træplantning i området. Foto: brie

Hvornår kommer det?

Naturstyrelsen oplyser, at projekterne: Michael Hansens jordhøj, Gruppen Holdbars oplevelsessti, de nye vådområder og nye overnatningsmuligheder kræver myndighedstilladelser og penge udefra. Naturlegepladserne kan umiddelbart etableres – formentlig allerede i 2018. Det samme kan de mindre, konkrete forslag, som kan laves i løbet af i år og næste år.

null

Publiceret 03 January 2018 05:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV