HOFOR:

Stabil vandpris i 2018 - men kan stige i fremtiden

Prisen tegner uændret for det nye år, men på længere sigt kan klimaforandringerne få beløbene op

Vandprisen i Albertslund tegner næsten uændret for 2018. Det oplyser HOFOR, der leverer vand til hovedstadsområdet.
Den gennemsnitlige vandpris - inklusive spildevand- i Danmark ligger inklusive skatter og afgifter på cirka 65 kroner for en kubikmeter.
I Albertslund er der sat en lidt lavere pris på 62 kroner. For en lille familie i lejlighed giver det en årlig udgift på knap 5.300 kroner. Mens den lidt større familie i et parcelhus skal regne med omkring 8.700 kroner.
Prisen i Albertslund holdes dermed stabilt, hvad den har gjort de seneste fem år. Men på længere sigt kan vi godt komme til at betale dyrere for vandet.
“Udover investeringer i vedligeholdelse, udbygning og modernisering af vand- og spildevandssystemet, så er klimatilpasning og skybrudssikring en investeringstung opgave. Det betyder øgede udgifter i byområderne”, siger Frank Brodersen, direktør for Miljø & Samarbejder i HOFOR.
Allerede i dag er indsatsen mod oversvømmelser efter de voldsomme skybrud, som bliver stadig hyppigere i Danmark, med i prisen for vandet.
“Skybrud har gjort livet besværligt for mange mennesker og ødelagt værdier for store beløb. Det gør vi i fællesskab noget ved her i hovedstadsområdet. Her i Albertslund har vi sammen med kommunen renoveret Rådhuskanalen. HOFOR har øget den hydrauliske kapacitet, mens kommunen har forbedret byrummet omkring kanalen,” siger Frank Brodersen.
dueDet koster vandet

Årlig udgift i Albertslund til vand inklusiv bortledning af spildevand, moms og afgifter:
Lejlighed med årligt forbrug på 85 m3:
2017: Ca. 5.275 kr. 2018: Ca. 5.250 kr.
Parcelhus med årligt forbrug på 140 m3:
2017: Ca. 8.750 kr. 2018: Ca. 8.725 kr.
Det dækker vandregningen:
1. Rent vand i hanen, badet, toilettet mv.
2. Bortledning og rensning af dit spildevand
3. Håndtering af regnvand
4. Moms og afgifter til staten (ca. 30% af regningen)

Publiceret 04 January 2018 11:10

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV