Tog sin fodlænke af:

Nu kalder fængslet

Retten fandt, at det var at sammenligne med at stikke af fra fængslet

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

En mand fra Taastrup er blevet straffet med fængsel for at tage sin fodlænke af under afsoning.
Dommen er faldet i Østre Landsret, og det fremgår af dommen, at hvis man uberettiget tager sin fodlænke af under afsoning af en fængselsdom, kan det straffes på lige fod med flugt fra et fængsel.
Kriminalforsorgen havde godkendt manden til at afsone en fængselsstraf på bopælen ved brug af fodlænke, men under afsoningen har manden altså taget fodlænken af og forladt hjemmet uden at underrette Kriminalforsorgen.
Manden har blandt andet hævdet, at han skulle passe sin demente mor i den omhandlede periode, men det er ikke et forhold, der udgør det der kaldes “straffrit nødværge”, fastslog Østre Landsret.
Dommen var anket fra Glostrup Ret, hvor manden var blevet straffet med fængsel i 30 dage. I landsretten blev han straffet med en tillægs- og fællesstraf af fængsel i 50 dage, der blev gjort betinget.


Publiceret 04 January 2018 11:43

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV