Nyvalgte Jensby:

Erfaringer fra foreningsarbejde skal bruges i politik

Jørn Jensby er kendt fra AIF, Kulturhuset Birkelundgaard og Natteravnene. Nu er han valgt ind i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Af
Jørgen Brieghel

Det er foreningernes mand, der er valgt ind i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Jørn Jensby er kendt som en af initiativtagerne til de lokale Natteravne, fra mangeårigt virke og nuværende formand i AIF Senior Idræt, hovedformand i AIF og i seks år formand for foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.
Nu er Jørn Jensby gået ind i politik og er bl.a. blevet formand for Idrætsrådet.
”Jeg fik lyst til at bruge mine mange års erfaringer fra ”livet i byen” og foreningsarbejdet i politik. Jeg har i alle foreningsårene været i tæt dialog med kommunen og kender derfor noget til det kommunale system ”, siger Jørn Jensby.
Tanken om at lade sig opstille til kommunalvalget kom i øvrigt, da en af hans bekendte ved en sammenkomst opfordrede ham til det med ordene: Stil op, så stemmer jeg på dig!

Kender byen godt

Jørn Jensby kender Albertslund godt. Han har boet her siden 1969, og har haft hele udviklingen med. Hans to børn har gået i skole her. Hans ene datter med familie bor i byen og børnene går i skole og SFO her.
”Vi har boet i Elmehusene og i Røde Vejrmølle Parken. I 2005 flyttede vi ind i bondehuset i Gl. Vridsløse”, fortæller Jørn Jensby, der er 72 år.
Karrieren begyndte i det daværende Post- og Telegrafvæsen. Han var ansat i Generaldirektoratet fra 1971, senere i IT- og Telestyrelsen, indtil han valgte at gå på pension i 2005. Jørn Jensby beskæftigede sig med telekommunikation på ledelsesniveau og var bl.a. med til at danne TDC.
Efter pensioneringen har Jørn Jensby involveret sig i frivilligt arbejde.
Det var daværende formand for AIF Senior Idræt, Sim Krahl, der opfordrede Jørn Jensby til at gå ind i foreningslivet i Albertslund og lade sig opstille til bestyrelsen i AIF Senior Idræt. Det lykkedes, og Jensby overtog senere formandsposten efter afgående Sim Krahl.
”Han opfordrede mig også til at opstille som bestyrelsesmedlem ved den stiftende generalforsamling i foreningen Kulturhuset Birkelundgaard”, siger Jørn Jensby. ”Jeg blev valgt ind og havde en rigtig dejlig tid i arbejdet med Kulturhuset Birkelundgaard.”
”Susanne Storm Lind havde været en af initiativtagerne til foreningen og foreningens første formand, og da hun efterfølgende besluttede sig for at trække sig som formand, var det egentlig meningen, at foreningen måtte lukke. Men en række bestyrelsesmedlemmer ville fortsætte arbejdet, og de overtalte mig til at blive formand. Det var jeg i seks år”.

Formand for AIF

Hovedformand for AIF blev han lidt af nød. Den store idrætsforening havde det økonomisk skidt og manglede bl.a. en formand. Da Jørn Jensby havde erfaring fra Senior Idræt, var det nærliggende at bede ham opstille.
”Det gjorde jeg på den betingelse, at når en anden ønskede at opstille til formandsposten, ville jeg stoppe. I samarbejde med en god bestyrelse har vi fået rettet op på foreningens økonomi. Men efter at jeg besluttede at opstille til kommunalbestyrelsen, har jeg sagt: Hvis jeg bliver valgt ind i politik, trækker jeg mig som hovedformand for AIF – mens jeg gerne bliver som formand for Senior Idræt. Det kan give for mange interessekonflikter, hvis jeg repræsenterer AIF på den ene side og samtidig er formand for udvalget, der repræsenterer den samlede idræt i kommunen”.
Så i løbet af foråret skal der vælges ny hovedformand i AIF.

Lyttet til mine ønsker

”Jeg er rigtig glad for de udvalg, jeg er kommet ind i. Der er blevet lyttet til mine ønsker, da aftalen om konstituering blev indgået”, siger Jørn Jensby.
Han er som sagt formand for Idrætsrådet og er desuden placeret i Kultur- og Fritidsudvalget, Miljø- og Byudvalget og §17.4 Udvalget for Byudvikling.
”Byen står ved en skillevej, og det bliver spændende at være med til at præge byudviklingen i kommunen – og det gælder bl.a. områderne Hyldager, fængselsgrunden og Albogrunden”, siger Jørn Jensby. ”En af mine hjertesager er landsbyerne. Vi har fire landsbyer i kommunen, og jeg vil arbejde for at sikre de meget følsomme miljøer, der er her og som repræsenterer en reel kulturarv. Landsbyerne er under pres. Det gælder især Gl. Vridsløse, når der skal bygges på Hyldagergrunden og ske omfattende renoveringer af Toften. Hvis man vil bevare byens perler, er det vigtigt at værne om dem. Vi skal ikke skabe museer, men det er vigtigt at bevare landsbyernes særpræg”.

Seniorboliger

”Seniorboliger er et andet vigtigt emne de kommende år”, mener Jørn Jensby. ”Behovet har aldrig været større, og det var positivt at opleve, at der til et af møderne om seniorboliger sidste år kom over 300 mennesker. Nu skal vi i gang, og vi skal have defineret, hvad borgerne forstår ved seniorboliger. Der skal flere møder til. Emnet er rigtig velegnet til borgerinddragelse – noget som Albertslund i forvejen er god til”.

Idrætten

”Det nye Idrætsråd skal nu sammensættes og foreningsrepræsentanterne vælges. Det skal ske pr. 1. februar, og det første møde i det nye råd holder vi primo april. Vi har travlt. Der er bl.a. sat penge af til udviklingen af den 3. hal, og arbejdet skal hurtigst muligt i gang. Jeg har desuden planer om at vi skal arbejde på at forbedre forholdene for idrætsforeningerne – det kunne være bedre belysning på p-pladsen ved stadion og ved at få bedre tilgængelighed til stadion. Det er ikke godt, at vi har et stadionområde uden busbetjening”, mener Jørn Jensby.
Han er i øvrigt godt tilfreds med, at der nu igen oprettes en afdeling i forvaltningen for Kultur- og fritid, som kan hellige sig dette vigtige område”.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med arbejdet”, slutter Jørn Jensby.

Nye ansigter

Seks nye blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved kommunalvalget 21. november. De vil begynde deres virke 1. januar, og AP sætter derfor i denne tid fokus på de seks nyvalgte.
Her slutter vi serien med Jørn Jensby.

Publiceret 07 January 2018 04:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV