Sparet løn fra en eventuel konflikt på arbejdsmarkedet skal gå tilbage til de berørte sektorer. Her er det lærerne, der demonstrerer i forbindelse med konflikten i 2013. Arkivfoto: brie
Sparet løn fra en eventuel konflikt på arbejdsmarkedet skal gå tilbage til de berørte sektorer. Her er det lærerne, der demonstrerer i forbindelse med konflikten i 2013. Arkivfoto: brie
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Sparede konflikt-lønninger skal tilbage til personalet

SF-forslag om, hvordan sparede lønninger bruges af Albertslund Kommune efter en eventuel konflikt er vedtaget af et flertal i kommunalbestyrelsen

Der er udsendt strejkevarsler, og der er udsendt lockoutvarsel. Det kan komme til en storkonflikt i løbet af april.

Under en konflikt vil kommunen spare lønmidler. SF har foreslået, at de penge som spares, skal indefryses og øremærkes til den berørte sektor og primært til personalet.

Forslaget blev behandlet og vedtaget af kommunalbestyrelsen på tirsdagens møde.

Vivi Nør Jacobsen (SF) gav baggrunden for forslaget:

”Det handler om, hvordan Albertslund forholder sig til et efterspil efter en eventuel konflikt. Kommunen vil kunne tjene penge på den tid konflikten varer, mens strejkekasserne tømmes. Det er en uligevægt i styrkeforholdet mellem de to parter. Vi vil ikke blande os i forhandlingerne, men gerne blande os i, hvordan vi agerer efterfølgende. Vi har jo tradition for at opføre os ordentligt i Albertslund – ja, lad os så aftale, at vi bliver ved med det. Derfor: Pengene fra lønmidler skal gå tilbage til de sektorer, de er tiltænkt”.

For og imod

Steen Christiansen (Soc.) meddelte, at Socialdemokratiet kunne støtte forslaget:

”Vi stemte for et tilsvarende forslag fra SF i 20913 – det vil vi også nu. Men vi er ikke enige i, at kommunen er en forretning. For der vil være et betydeligt produktionstab i forhold til velfærd for borgerne, som afgøre vores synspunkt. Derfor skal vi efterfølgende tage stilling til, hvordan vi bedst kommer videre”.

Lene Rygaard Jessen (Enh.) mente, at SF havde været lovlig hurtigt ude – inden der overhovedet var udsendt varsler om strejker og lockout. Men alligevel kunne Enhedslisten stemme for forslaget.

Brian Palmund (V) udtrykte håb for, at der findes en løsning.

”Med hensyn til efterspil – så vil vi ikke låse os fast, men tage stilling til vores ageren, når det kommer dertil. Ikke nu. Det kunne jo være, det gav mening at bruge penge på noget andet”, sagde han. ”Jeg tror ikke, der ligger en besparelse ved en lockout. Regningen vil sikkert blive større, fordi mange andre ting skal sættes i spil. Hvad nu hvis vi er nødt til at gøre noget ekstra på f.eks. plejeområdet, og vi må sætte ekstra ind her, så vil vi ikke have pengene øremærket”, understregede han.

Tag driftsmidlerne med også

Danni Olsen (DF) meddelte, at Dansk Folkeparti kunne støtte forslaget.

”Men hvorfor ikke tage driftsmidler med? Der vil være afledte driftsbesparelser til f.eks. sparet benzin, rengøringsmidler osv. Det kunne man lige så godt”, mente han.

”Jeg deler Brian Palmunds holdning”, meddelte Lars Gravgaard Hansen (Kons.). ”En besparelse på skolernes lønninger skal gå til skoleområdet. Men mange offentligt ansatte lockoutes. Hvad med de andre områder? Jeg kan ikke forestille mig, at vi i denne kommunalbestyrelse efter konflikten vil sige: Nu skal vi lappe huller i vejene. Selvfølgelig vil vi gå ind og finde en fornuftig løsning af en eventuel besparelse. Vi kan ikke tilslutte os forslaget”, sagde han.

Sympatisk men pseudo

Allan Høyer (DF) kaldte forslaget sympatisk.

”Men det er også lidt pseudo. Jeg er sikker på, at lockouten er nøje tilrettelagt fra KL. For så kommer der et regeringsindgreb, og de sparede penge bliver bare modregnet i nogle bloktilskud, som vi så skal finde. Men vi kan godt tiltræde for hyggens skyld”, meddelte han.

Vivi Nør Jacobsen sagde, at ”Det er i fredstid, man skal lave aftaler for, hvordan man skal opføre sig, hvis man ikke har den samme borgfred længere. Jeg forstår ikke, hvorfor Venstre og Konservative ikke vil tiltræde”.

Men sådan blev det.

Ved afstemningen stemte Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale, Dansk Folkeparti og Alternativet for forslaget. Konservative og Venstre stemte imod.

Nu skal forvaltningen strikke et forslag sammen, som så skal godkendes af kommunalbestyrelsen og sendes i høring hos de faglige organisationer m.v.

Fakta

@Fakta Brod Weekend:Ved konflikten på arbejdsmarkedet i 2013 blev der i Albertslund sparet 6.532.842 kr. i lønninger.

Til gengæld var der udgifter for 5.968.813 kr.

Samlet set var der et 'overskud' på 564.029 kr.

Pengene blev brugt til kompetenceudvikling af lærere i forbindelse med skolestrategien.

(Kilde: Notat til sagen)

Publiceret: 14. Marts 2018 11:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Albertslund Posten