Søren Burchall (formand, HIC), Jesper Møller (formand, DBU) og Jakob Koed ( formand, DBU Sjælland)overrakte æresdiplomet til Søren Burchall. Privatfoto

Søren Burchall (formand, HIC), Jesper Møller (formand, DBU) og Jakob Koed ( formand, DBU Sjælland)overrakte æresdiplomet til Søren Burchall. Privatfoto

Søren Burchall hædret for over 25 års bestyrelsesarbejde

Ved det årlige arrangement for frivillige i HIC havde DBU’s Sjællandsformand en skjult dagsorden

klubliv Klubhuset dannede rammen om HIC’s årlige arrangement for de frivillige i klubben, hvor HIC fik sagt tak for den uvurderlige indsats i 2018.

50 mødte op for at hører nyt om det kommende byggeri i HIC og et foredrag med DBU's formand Jesper Møller. DBU Sjællands formand Jakob Koed deltog også med en skjult dagsorden, mere herom senere.

HIC's formand Søren Burchall gennemgik det store arbejde der indtil videre er lagt i et kommende klubbyggeri med nye omklædningsfaciliteter, som bunder i indput fra mange HIC'ere som oplever den begrænsning som er i vores omklædningsrum, materialerum, depot mm.

For mange er det et irritationsmoment i dagligdagen, at man står på tæerne af hinanden for at dyrke idræt i HIC grundet få omklædningsfaciliteter.

Projeket er udviklet af rådgiverfirmaet Keingart, som har udviklet et nyskabende projekt, med særlig fokus på at skabe faciliteter som kan tiltrække og fastholde piger og kvinder i HIC.

Interessen for byggeriet og dets ideer var stor.

Søren Burchall hædret

Efter Sørens fremvisnig af klubbyggeriet, trådte DBU Sjælland's formand frem og til Søren Burchall's store overraskelse var det ham som Jakob Koed gerne ville takke for en kæmpe indsats som frivillig i mere en 25 års bestyrelsesarbejde. DBU's æresdiplom blev overrakt til en tydelig stolt formand, som i øvrigt også har været formand i 10 år.

"Siden Gert Kornum for 36 år siden hev mig ind som assistenttræner i HIC, har jeg haft det mål at være der for klubben - Der er løbet meget vand i gennem åen i løbet af de mange år og skulle det gentage sig ville jeg ikke tøve" udtalte Søren

Herefter overtog Jesper Møller ordet, og fortalte om arbejdet i DBU og den generelle tilstand i dansk fodbold. Med gode spørgsmål fra HIC’erne blev det en spændende time, hvor emner fra landsholdskonflikten, ambitionen om 120.000 flere medlemmer i de danske fodboldklubber herunder 65.000 piger og kvinder samt esportens mulighed for fodboldklubberne blev berørt.

Publiceret 04 February 2019 05:00