Se video: Tag med den lokale betjent på job

Hvad laver lokalbetjentene egentlig, hvem er de, og hvordan får jeg fat i dem? Få nogle af svarene her

Politi Hvem eller hvad gør et område utrygt? Er det kriminalitet, bare en sammenstimlen af unge mennesker, eller er årsagen i virkeligheden en helt anden?

Det – og meget andet – arbejder lokale betjente på at komme til bunds i hver dag i kommunerne på Vestegnen, heriblandt Albertslund.

SE VIDEO HER

"Mantraet for vores lokalbetjente er: Borgerne i centrum, nærhed og tryghed. De skal være tæt på borgerne, kende lokalområdet, skabe dialog og have føling med, hvad der foregår. Og så skal de skabe tryghed i lokalområdet – også selvom det, som skaber utryghed, ikke altid er en ’ren’ politiopgave," siger politiinspektør Allan Nyring, Lokalpolitiet, Københavns Vestegns Politi.

En følelse af tryghed handler nemlig ikke altid om kriminalitet – det kan nemt handle om helt andre ting f.eks. dårlig belysning øde steder, naboens husspektakler, gøende hunde, larmende fester eller unge, som hænger ud på stier, hvor familier skal forbi.

"Tryghed er en kompleks størrelse, som ikke kun har med politiets rolle at gøre. Men uanset, hvem eller hvad det er, som påvirker trygheden i et lokalområde, så lytter vores lokalbetjente til folk i området, forsøger at afdække problemet og går i dialog med relevante aktører omkring problemet. Det kan fx være kommunen, boligforeningen eller hvem, der nu kan være med til at løse den konkrete problemstilling," siger politiinspektør Allan Nyring.

SE VIDEO HER

Politiinspektøren tilføjer, at en løsning, der skaber tryghed i en by, ofte kræver, at flere lokale aktører og gode kræfter trækker i samme retning: Et tæt samarbejde, hvor lokale borgere og det lokale samfund inddrages i løsningerne skaber de bedste og mest langtidsholdbare løsninger.

Han roser generelt de erhvervsdrivende, boligselskaberne, skolerne og kommunerne på Vestegnen for at gå aktivt ind i at skabe områder, hvor der er rart og trygt at leve, arbejde og opholde sig.

Fordomme og usikkerheder

Når betjentene taler med borgere, handlede og varmemestre skal de være med til at forklare, hvad en følelse af utryghed reelt kan skyldes:

"Skaber unge, som hygger sig og larmer, reelle problemer – eller føler nogle blot, at de gør det? Mens den ene borger kan synes, at noget er hyggeligt, så kan det have den modsatte effekt på en anden borger, som bliver bekymret. Og de unge tænker måske ikke over, hvordan de virker på andre. Lokalbetjenten skal være med til at forklare disse forskelle og medvirke til at nedbryde nogle af de fordomme og usikkerheder som eksisterer i de forskellige lokalområder," siger politiinspektør Allan Nyring.

Han tilføjer, at lokalbetjenten har en dialogsøgende og problemløsende tilgang, men at bødeblokken sagtens kan se dagens lys, hvis situationen kræver det.

Forebygger en eskalering

De lokale betjente tænker det forebyggende arbejde ind i alle deres opgaveløsninger i deres område, og de samarbejder tæt med skoler og kommunernes socialafdelinger om de børn og unge, som har eller skaber problemer i området.

Er en ung på en forkert kurs, kan en bekymringssamtale med den unge, forældre og repræsentanter fra myndighederne være en god måde at få belyst et problem og dets løsninger.

Det samme gælder, hvis utryghedsskabende kriminalitet begynder at udvikle sig negativt i et område, eller hvis en følelse af utryghed breder sig blandt beboerne:

"Det handler om, at vi hurtigt sætter ind og får bremset en dårlig udvikling, før det eskalerer og bliver værre," siger Allan Nyring.

Sådan får du fat i lokalpolitiet

Lokalbetjenten følger alle hændelser i området tæt, for nogle gange ringer en borger ind til vores døgnberedskab med en bekymring, som ikke kræver en akut udrykning – men hvor det giver rigtig god mening, at den lokale betjent følger op for at afdække, hvad problemet skyldes, og hvem der kan noget ved det.

På en video fra Facebook kan man se, hvordan en de lokale betjente arbejder.

SE VIDEO HER

På politiets hjemmeside er der en oversigt over de lokale betjente i hver kommune på Vestegnen, også Albertslund - med navn og kontaktinfo:

https://politi.dk/koebenhavns-vestegns-politi/om-koebenhavns-vestegns-politi/dit-lokale-politi

due

Publiceret 13 June 2019 06:00